Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

projektplan 3

Skapad 2021-02-18 15:49 i 181201 Förskolan Kolonnetten Stockholm Farsta
Förskola
Nallens projektplan och vad barnen har utforskat hittills. Flera barn har pratat om färger hemma, både vårdnadshavare och vi pedagoger har märkt ett ökat intresse för temat. Vi fortsätter utforska efter barnens intresse och erbjuder nya spännande utmaningar

Innehåll

 

 

 

 

 

Nallen arbetar just nu med projekt Färger, vi pedagoger märkte att de äldre barnen inte hade namn på de olika färgerna.

Barnen har gjort färgad is som de studerat ute på den kalla gården, målat på snö och på den snöiga klätterställningen.

Vi har blandat färger för att se vad som händer, blir det någon ny färg

Vi har projekterat upp böcker om färger, tex boken knacka på där barnen har fått knacka på de olika färgade dörrarna.

Varje dag tar vi fram vår veckotavla med de internationella veckodagsfärgerna

I den pedagogiska miljön erbjuder vi frånsortering, i form av duplo, papper och.

aktivitetslådor.

Tillsammans med barnen uppmärksammar vi färger på våra promenader/utflykter

Flera vårdnadshavare har uppmärksammat att deras barn tittar på färger hemma och benämner dem med färgnamn

Vi kommer erbjuda barnen att arbeta vidare i projektet eftersom intresset finns fortfarande, vi pedagoger integrerar läroplanen LPFÖ 18 i flera olika områden som, teknik, estetiska uttryck som skapande och dans, naturkunskap, matematik, bygg och konstruktion, språk i form av böcker och på våra möten.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: