Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden åk 4

Skapad 2021-02-18 17:54 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Historia
Vi kommer att arbeta med forntiden och vikingatiden. Du kommer att få lära dig om hur vikingarna reste, hur de hade det i sina byar, vilka gudar de trodde på och mycket annat spännande!

Innehåll

 

Vad?

I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med forntiden och vikingatiden. Du kommer att få lära dig om hur de första människorna i Sverige levde, jagade och bodde. Du kommer också att få lära dig om hur vikingarna reste, hur de hade det i sina byar, vilka gudar de trodde på och slutligen om hur vikingatiden och vikingatron fick ge plats åt kristendomen då vikingatiden led mot sitt slut. 

 

 Hur?

Vi läser i vårt läromedel, lyssnar på berättelser, diskuterar i grupper, läser böcker, använder Clio, tittar på filmer och videoklipp och gör olika typer av såväl grupp - som individuella övningar.

Du kommer att få visa dina kunskaper genom det arbete som genomförs på lektionerna. Genom att delta i diskussioner, slutföra skriftliga och muntliga uppgifter, delta under lektionsarbetet och göra ditt bästa under arbetsområdet får du chansen att visa vad du kan. I slutet av arbetet kommer du att bedömas genom att göra ett enskilt arbete kring vikingatiden.

Tidsplan: vecka 3 - 9

 

Varför?

Du får lära dig om forntidens epoker men mest om den sista tiden under järnåldern - Vikingatiden. Hur människorna levde på vikingatiden, om asatro och vikingarnas resor och kulturmöten. Hur det kunde vara att leva på forntiden jämfört med att leva idag.

Se kunskapskrav. 

 •  
 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: