Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pippi Långstrump 2021

Skapad 2021-02-18 18:15 i Hemsjö förskola Alingsås
Förskola
Pippi Långstrump?

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

Syfte - varför?

 

Utifrån observation av barnens utelek kring Pippi Långstrump uppstod en nyfikenhet och en frågeställning kring Pippis familj. Var är Pippis pappa och mamma någonstans? Hur ser huset ut? Bor det någon mer än Pippi i huset? Har Pippi några kompisar?

 

Mål:

* Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

* Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

* fantasi och inlevelseförmåga

Vårt långsiktiga mål är:

Ta del av lärpaketet och moduler kring språkstimulerande strategier, och att använda sig av detta i arbetet.


Var är vi? (Nuläge)

 

Vart ska vi?

Detta hoppas vi barnen har lärt när vi är klara

* Vi vill att barnen utvecklas i det sociala samspelet, samt att det kan lita till sin egna förmåga. Utvecklas till självständiga individer och utmanas i problemlösning.

 

Behöver vi pedagoger mer kunskap för att kunna utmana och stimulera? Hur skaffar vi oss det?

* Genom att hålla sig ajour med aktuell forskning kring språket, och hur vi pedagoger förhåller och samspelar med varandra.


Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

Så här planerar vi att introducera och genomföra vår planering

* Vi planerar att starta upp temat (onsdagar/tisdagar) med två grupper utifrån barnens utveckling och mognad. Vid uppstarten kommer det en flaskpost/brev.

* Introducerar temat och därefter ser vi hur det landar hos barnen och sedan få in deras delaktighet.

(Pedagogiska miljön och material? Platser att vara på?)

* Den pedagogiska miljön kommer vi att använda Lugnarummet för temat.

Vad ska och hur ska vi dokumentera?

* dokumenterar genom film, synliggör barnens egna dokumentationer. Samt att få upp dokumentationer på väggen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: