Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematiska resonemang och uttrycksformer

Skapad 2021-02-18 18:36 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Planering för matematik i förskolaklass.
Grundskola F Matematik
Under läsåret i förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt, laborativt och undersökande arbetssätt möta matematik. Detta för att väcka en nyfikenhet och ett intresse kring matematiska begrepp samt att visa att matematik finns runt omkring oss hela tiden. Undervisningen skall bidraga till att eleverna skapar en tilltro till sin förmåga att använda matematik i vardagen. Vi strävar efter en individuell progression hos varje elev.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Målet med undervisningen:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • föra och följa matematiska resonemang, så som naturliga tal, del av helhet och del av antal
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
 • använda matematiska begrepp och förstå dess innebörd (ex riktning, läge, form)

Innehåll:

 • matematiska begrepp (ex.lägesord, par, hälften)
 • sortera och klassificera olika föremål
 • geometriska former och deras namn
 • känna till sambandet mellan siffra och antal, 0-20
 • ordningstal
 • mönster
 • symmetri
 • tid, ex. veckodagar, årstider, tidsuppfattning
 • diagram
 • introduktion av räknesätten

 

 

 

 

 

 

Undervisning och arbetsformer

 

I skolans inom- och utomhusmiljö möter eleven, både enskilt och i grupp, matematik via lek och planerade aktiviteter. Exempel på detta kan vara:

 • matematiska samtal och resonemang
 • sorteringsövningar
 • matematiska spel
 • digitala verktyg
 • mattemusik
 • konstruktion och skapande
 • enklare undersökningar med rimlighetsbedömning

Detta dokumenteras, reflekteras kring och ges återkoppling på.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: