Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2021-02-18 19:09 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Grundskola 5 Historia Religionskunskap Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska lära oss om bland annat hur Sverige blev egen stat. Hur Gustav Vasa tar makten och om hans liv, vilka förändringar som sker under Vasatiden.

Innehåll

Mål och syfte

Du kommer bland annat att få lära dig om:

 • Brytningstiden
 • Den nya tiden
 • Olika uppfinningar
 • Reformationen och Martin Luther
 • Gustav Vasas väg till makten
 • Gustav Vasas liv och hur han flydde
 • Ord och begrepp som tillhör temat

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • Delta vid gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Se filmer.
 • Läsa faktatexter och svara på frågor skriftligt och muntligt.
 • Söka information och skriva faktatext.
 • Arbeta digitalt med Gleerups

Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att:

 • Delta i genomgångar och diskussioner
 • Använda dig av ord och begrepp
 • Skriva faktatexter
 • Redovisa uppgifter skriftligt och muntligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: