Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartläggning förskoleklass: Hitta språket

Skapad 2021-02-18 19:36 i Rindö skola Vaxholm Stad
Hitta språket och språksamlingar
Grundskola F Svenska
Hitta språket används för att utveckla den språkliga medvetenheten och skapa en bra grund inför kommande läs och skrivinlärning.

Innehåll

Hitta språket

Under terminerna har vi arbetat med svenska på ett lekfullt sätt. Vi har bland annat arbetat med uppgifter från skolverket man gör tillsammans i små grupper tillsammans med läraren. Syftet med uppgifterna är att kartlägga för att se vad eleverna kan och vad eleverna behöver träna mer på. Det kan vara något man behöver extra särskilt stöd med eller att man behöver någon form av utmaning. 

 

Berättar och vi beskriver

- Kan berätta något man varit med om.

- Kan beskriva en sak så att andra förstår.

- Visar intresse för vad andra säger.

- Kan förstå en enkel instruktion.

 

Lyssnar och samtalar

- Visar intresse för högläsning.

- Kan delta i samtal om text och bild.

- Kan återberätta ett händelseförlopp.

 

Kommunicerar med symboler och bokstäver

- Kan kommunicera genom att rita och skriva bokstäver.

- Visar intresse för bokstäver.

- Kan skriva sitt namn.

- Kan ange vad det står i vanliga ordbilder.

 

Vi skiljer ord och språkljud

- Kan dela upp korta meningar i ord.

- Kan urskilja första språkljudet.

-Kan dela upp enkla ord i språkljud.

-Kan koppla samman bokstäver och deras ljud.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: