Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism

Skapad 2021-02-18 19:44 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Hinduism och buddhism utifrån ett problembaserat lärande.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Du ska få lära dig om hinduism och buddhism med målet att du ska kunna förklara hur samhället påverkas av de båda religionerna.

Innehåll

Hinduism och buddhism

Vad är speciellt med Gannges? Varför är kon helig? Vad är nirvana? Är inte kastsystemet orättvist? För att kunna ta del av hinduism och buddhism bör man kunna svara dessa frågor.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

... förstå de båda religionernas roll i samhället

Undervisningens innehåll

Vad?

Du ska får föreläsningar och övningar baserade på Gleerups Religion 7-9 och kommer att få göra egna undersökningar kring likheter och skillnader, samt hur samhället påverkas av religionerna.

Hur?

Undervisningen kommer att innebära enskilda och gemensamma moment, och vi använder olika typer av media. 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Din förmåga att kunna beskriva/förklara samt kunna föra resonemang kring religionerna och deras roll i samhället kommer att bedömas. Du kommer att få visa vad du lärt dig i ett skriftligt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  A 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
  Re  A 9

Matriser

Re
RELIGIONSKUNSKAP kunskapskrav åk 9, Kunskapsstaden Helsingborg

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: