Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår fantastiska kropp år 5

Skapad 2021-02-18 19:57 i Almekärrsskolan Lerum
Grundskola 5 Fysik Biologi Kemi
Äta bör vi annars dör vi - men vad händer egentligen med maten efter att vi stoppat in den i munnen? Hur kommer det sig att vi andas in syre och ut koldioxid? Varför cirkulerar blodet runt i hela kroppen? Vad har det för uppgifter? Kroppen visar på olika sätt hur vi mår och vad vi behöver.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Genom goda kunskaper om hur din kropp fungerar och vad din kropp behöver för att fungera ges du större möjlighet att påverka ditt eget välbefinnande. 

Mål med undervisningen

Under arbetets gång kommer du ges möjlighet att utveckla din förmåga att: 

 • beskriva hur kroppens minsta delar cellerna bildar vävnader som bildar organ och hur de samverkar i organsystem
 • namnge organen i människokroppen och veta var de sitter
 • beskriva livsfunktioner som andning, cirkulation, näringsintag och rörelse
 • beskriva några vanliga sjukdomar, hur de kan förebyggas och behandlas
 • ge exempel på hur du själv kan påverka din hälsa
 • beskriva vad ljus och ljud är, samt hur vi hör och ser
 • genomföra enkla undersökningar
 • läsa och förstå faktatexter
 • skriva enkla förklarande texter

Undervisning och arbetssätt

Du kommer att få:

 • Läsa olika typer av texter
 • Se filmer 
 • Göra enkla undersökningar kring funktioner i kroppen
 • Delta i diskussioner

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • namnge och placera kroppens organ 
 • beskriva andning, cirkulation, näringsintag och rörelse
 • diskutera kring hälsa och välbefinnande

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: