Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion förskoleklass - VT-21

Skapad 2021-02-18 22:12 i Fjällbacka förskola Tanum
Förskola

Innehåll

Introduktion Förskoleklass - VT-21

VAR ÄR VI?

Under vårterminen 2021 har tre olika avdelningar tillsammans 18 stycken barn som ska börja förskoleklassen efter sommaren. Eftersom avdelningarna ligger en bit ifrån varandra har vi pedagoger kommit överens om att starta upp ett samarbete under vårterminen.

VART SKA VI?

Målet är att skapa en gemenskap inför barnens start i förskoleklassen. Vi vill att barnen ska lära känna varandra, lära sig varandras namn samt utforska och upptäcka vårt närområde. Vi lägger först och främst fokus på att skapa trygghet och gemenskap i gruppen.

HUR GÖR VI?

o   Träffas varje torsdag förmiddag med start vecka 7 – samlingsplats – fotbollsplanen till en början

o   Låter barnen gemensamt komma på ett namn för vår grupp

o   Har en planering som följer samma struktur och upplägg vecka efter vecka

o   Lägger fokus på lek och samarbete

o   Delar in gruppen i två för att jobba med små grupper

o   Skapar utmaningar som ska locka barnen att samarbeta

o   Upptäcker och utforskar vårt närområde – tillgång till skog och hav

o   Samarbetar med nuvarande förskoleklass – start mitten på terminen

o   Dokumenterar tillfällena – skriver gemensam text i Google – respektive avdelning skriver i Unikum

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.
  Lpfö 18
 • spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och
  Lpfö 18
 • utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: