Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåklockans tema - Barns rättigheter utifrån barnkonventionen

Skapad 2021-02-19 00:46 i Lammets Förskola Fristående förskolor
Vi kommer med hjälp av dem 10 små kompisböckerna samt en kompisbok baserade på barnkonventionen att arbeta med barns rättighet i samhället.
Förskola
Kompisböckerna är ett redskap i arbetet med att öka barnens kunskap och förståelse för sina rättigheter. I sagorna om Igelkott, Kanin och kompisarna får vi en förståelse för vikten av tolerans och respekt för andra människor. Följande titlar ingår i materialet: En egen plats, Ett eget namn, Få vård, Lika värde, Säga sitt, Känna trygghet, Lek, vila och fritid, Gå i skola, Äta mat och Barnets bästa.

Innehåll

BAKGRUND

Alla barn har rätt att bli sedda, alla barn har rätt att känna trygghet samt alla barn har rätt att säga sitt. Kanin och Igelkott ger barnen redskap och möjligheter att hantera svåra situationer som dem hamnar i på förskolan, i hemmet, med kompisar eller ute på gården. Kanin och Igelkott speglar situationer som barn ofta hamnar i och visar dem hur man kan lösa, känna och hantera dessa händelser.

 

Böckerna vi kommer att utgå ifrån är:

 • En egen plats   
 • Ett eget namn    
 • Få vård
 • Lika värde         
 • Säga sitt          
 • Känna trygghet
 • Lek, vila och fritid    
 • Gå i skola
 • Äta mat               
 • Barnets bästa

 

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi kommer att arbeta med en bok åt gången. Vi kommer att läsa böckerna tillsammans med barnen och ibland använda oss av rollspel, därefter kommer vi att samtala kring den aktuella boken.

Vi kommer även att utföra aktiviteter som Kanin och Igelkott är med om i böckerna, t.ex. genom att sätta upp en upptaget symbol inne på toaletten så barnen kan sitta på toa i fred.

Vi kommer belysa att alla barn har lika värde, rätt till skola och rätt att känna trygghet. 

 Arbetet med Kompisböckerna kommer främst att ske i samlingen och vi kommer även diskutera dessa frågor när det är aktuellt i den dagliga verksamheten.

MÅL

Genom vårt arbete vill vi att alla barn ska få redskap för att möta nya situationer samt lära sig att hantera dessa.

Vi vill att dem ska få möjlighet att kunna hantera sina känslor och känna att det är okej att vara den man är och att alla är olika. 

Vi vill även att barnen ska få en ökad förståelse för vad dem har rätt till i samhället, så som skola och vård.

 

 

DOKUMENTATION

Vi kommer att dokumentera i lärloggar på Unikum.

Vi kommer att föra samtal i helgrupp samt i våra mindre grupper.

 

 

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi kommer att utvärdera vårt arbete i Unikum när vi läst och arbetat med alla böcker.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: