Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi 9C vt 2021

Skapad 2021-02-19 00:32 i Ärentunaskolan Uppsala
Mekanisk arbete energi och effekt. Elektrisk energi och effekt. Energiformer och energikällor.
Grundskola 9 Fysik
Inom detta arbetsområde kommer vi att jobba med energi. Vi kommer att lära oss om arbete, energi och effekt. Vi kommer också lära oss hur olika energikällor fungerar förr och idag, samt deras betydelse för framtiden.

Innehåll

Mål för arbetsområdet:

- Förstå hur energin flödar genom samhället
- Känna till olika former av energi 
- Förstå hur olika energiomvandlingar sker
- Kunna redogöra för innebörden av energiprincipen
- Kunna redogöra för verkningsgrad
- Kunna redogöra för fysikaliskt arbete 
- Känna till skillnader mellan elektrisk effekt och mekaniskt effekt
- Kunna redogöra för hur olika energikällor fungerar 
- Kunna argumentera kring energikällor utifrån fakta 

Arbetssätt

Vi kommer att använda boken Spektrum Fysik kapitel 9 (Energi & effekt, s. 258-263) och kapitel 11 (Vår energiförsörjning, s. 304-322). 

 

Planering

v.9

Vad är energi? Olika energiformer och energiomvandlingar

s.304-307

v.10

Forts. energiomvandlingar, verkningsgrad. Mekanisk energi och effekt

s.308-309, 257-259

v.11

Elektrisk energi och effekt, energikällor

s. 262-263,310-322

v.12

Energikällor,
prov på energi onsdag 24/3

s. 310-322

 

Uppgifter

 • Energi och effekt

 • Elektricitet och magnetism

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: