Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 7 Unidad 3 (vecka 11-17)

Skapad 2021-02-19 08:19 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I denna kurs kommer du att lära dig klockan och veckodagarna. Du kommer också lära dig att prata om " din dag". Vi fortsätter att befästa olika verbformer, både regelbundna och oregelbundna. Följ gruppens Classroom för planering och länkar.

Innehåll

Syfte 

Att lära sig:

 • klockan
 • veckodagar
 • att berätta om sin dag
 • att tala om sin fritid
 • använda olika verbformer
 • använda frekvensord: ofta, lbland osv.
 • samtala om vad man har och vad man måste gör

 

Förmågor att träna

 • Tala spanska
 • Skriva spanska
 • Läsa och förstå spanska
 • Lyssna och förstå spanska
 • Att jämföra livet i Latinamerika med våra egna liv

När vi är klara ska du kunna

Unidad 3 Gracias 7

kapitel 9

 • klockan (t.ex. klockan 5)
 • aktiviteter 
 • veckodagarna
 • berätta om en dag

Kapitel 10

 • tala om din fritid
 • använda singular av ER-verb: como, comes, come.
  använda singular av verbet IR: voy, vas, va.

kapitel 11

 • använda fler fritidsord
 • använda frekvensord: ofta , ibland
 • böja AR-verb och ER-verb i presens.

Kapitel 12

 • samtala om vad du har och vad du måste göra
 • böja verbet TENER i presens

 

Det här ska vi göra

 • Lyssna, läsa och lära oss att förstå språket i kapitel 9-12 Gracias 7

 • lära oss nya ord och uttryck

 • öva på klockan, veckodagar

 • Språkövningar i övningsboken kapitel 9-12 och gracias.nu(lyssna, läsa, skriva och tala)

 • Läsa texter och titta på filmer om Latinamerika och diskutera innehållet

 • Genomgångar av grammatikmoment:

  • Ar-verb

  • Er-verb

  • Verbet Tener

  • Verbet IR

Extra Träna med Más textos i slutet av boken om du hinner klart med baskapitelna. Ord från Más textos behövs för att förstå allt av bedömningsuppgifter.

Så här får du visa att du har lärt dig

 • Aktivt arbete under lektionerna
 • Eget arbete och Presentation: Mi Día
 • Minitest på gracias.nu kapitel 9-12
 • Bedömningsuppgifter:
  • hörförståelse
  • läsförståelse
  • ord och grammatiktest
  • skrivövning
  • muntlig test

 

 

Uppgifter

Matriser

M2
Kunskapskrav moderna språk åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Förstå tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja & använda material
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig muntlig
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera & jämföra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: