Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TAKK på Blåklockan

Skapad 2021-02-19 09:14 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Förskola
Vi vill ge varje barn på Blåklockan kunskaper i Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. TAKK används för att komplettera det verbala språket.

Innehåll

Undervisningsplanering

Syftet med TAKK är att barnen ska få stöd i sin språkutveckling genom användande av tecken tillsammans med verbalt språk. Vi använder TAKK i samspel med barnen under dagens lär-stunder samt rutinsituationer. På samlingarna har vi TAKK-kort med olika teman som vi på ett lekfullt sätt lär genom. 

- Barnen får bestämma vilket tecken vi ska jobba med under veckan.

- Tecken används på samlingar då vi går igenom olika teckenkort.

- Vi använder TAKK när vi pratar med barnen vid olika tillfällen under dagen.

- Alfa-Beta är med vid undervisningsstunder med TAKK och lär barnen på ett lekfullt sätt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: