Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordning och Mönster äldre barn

Skapad 2021-02-19 09:17 i Mosippans förskola Östersund
Förskola
Att kunna uppfatta och skapa egna mönster påverkar förmågan att skapa ordning. det leder till att man sedan kan skapa ordning i matematikens olika områden: talmönster, form, rörelse och förändringsmönster (Doverborg&Emanuelsson)

Innehåll

Rubrik

Syfte: Att hjälpa barnen att utveckla ett matematiskt tänkande och sätta ord på det.          

Mål: Förstå skillnaden mellan olikheter och likheter

 

Planering

Vad ska vi göra:

Jämföra olika matematiska figurer.

Hur ska vi göra det: 

Vi klipper former, cirkel, triangel och kvadrat i två olika färger och klistrar på papper. Sedan samtalar vi om lika och olika. 

Vilka:

De äldre barnen i gruppen

När:

På onsdag förmiddag  när vi har inne aktivitet.

Var:

Inne på avdelningen

(Skolverket, 2015)

Dokumentation

Vi dokumenterar genom att:

Fotografera samt sätta upp resultatet synligt för barnen

Reflektion

När: 

Efter att vi genomfört aktiviteten och på vår reflektionstid. 

Vi reflekterar tillsammans med barnen utifrån deras alster.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: