Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA, matematik

Skapad 2021-02-19 09:09 i Mosippans förskola Östersund
Förskola
I från vårt års hjul, har vi kommit fram till att jobba med NTA, natur, teknik för alla. Vi kommer att jobba med det under mars, april och maj.

Innehåll

NTA, matematik

Syfte: Barnen ska få en inblick i matematik, teknik,  de yngsta barnen får förundras vad som sker, vad vi gör         

Mål: Kunna ta till sig och använda i vardagen

 

Planering

Vad ska vi göra: introducera NTA

Hur ska vi göra det: i grupper hela veckan ex; vid måltider, av och påklädning, använda oss av ur.se, biblioteket, polyglutt,

Vilka: alla pedagoger på avdelningen

När: i vardagliga situationer ex; delar frukten, räknar frukt, saknad vante, mm

Var: både inne och ute. 

(Skolverket, 2015)

Dokumentation

Vi dokumenterar genom att:

Skriva och bilder på " görandet" och sätta upp i hallen för att visa vh vad vi har gjort. 

 

Reflektion

När: Avd. Reflektion

*Vad ser vi?

* Vad kan vi göra annorlunda? ex i matematiken

 

Analys:

vad kan vi förbättra och förändra?

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: