Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 8a v. 8-10 Argumenterande text-debattartikel

Skapad 2021-02-19 09:29 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Under vecka 8-10 kommer vi arbeta med arbeta med argumenterande texter och framför allt debattartiklar.

Innehåll

Vecka 8: Vad är en debattartikel? Vi läser och diskuterar.

Vecka 10: Hur skriver man för att föra fram sina åsikter? Genomgång och övningar. Vi börjar skriva våra egna debattartiklar.

Vecka 11: Vi skriver färdigt debattartiklarna, inlämning under torsdagens lektion.

 

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris Debattartikel

E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en debattartikel.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en debattartikel.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en debattartikel.
Innehåll
Diskussionen är enkel, din åsikt (tes) framgår. Åsikten stöds med minst tre argument.
Diskussionen är utvecklad och du åsikt (tes)framgår tydligt. Dina argument fördjupar/utvidgar diskussionen. Motargument förs fram och bemöts på ett enkelt sätt.
Diskussionen är välutvecklad och balanserad och din åsikt (tes) framgår tydligt. Argumenten är välutvecklade och välvalda. Motargument förs fram och bemöts på ett utvecklat sätt.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning och/eller avslutning. Textbindningen är utvecklad. Det finns en avslutning, t.ex. genom ett försök till slutsats eller uppmaning till läsaren.
Texten är samman- hängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad. Det finns en medveten avslutning, t.ex. genom en slutsats eller en uppmaning till läsaren.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av texten.
Ordvalet är varierat och passar en argumenterande text, t.ex. genom retoriska frågor. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen i texten.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar en argumenterande text väl, t.ex. genom retoriska stilmedel och formella uttryck. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: