Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Social hållbar utveckling Staren

Skapad 2021-02-19 09:28 i Tybblelunds förskola Örebro
Förskola
Ett av målen för Tybblelunds förskola läsåret 20/21 är att arbeta med hållbar utveckling, med fokus på den sociala dimensionen genom flerstämmig undervisning. Social hållbarhet innebär att ta tillvara på de grundläggande mänskliga rättigheterna under ett långsiktigt perspektiv, samt respekten för alla människors lika värde.

Innehåll

Mål 

Ett av målen för Tybblelunds förskola läsåret 20/21 är att arbeta med hållbar utveckling, med fokus på den sociala dimensionen genom flerstämmig undervisning. Social hållbarhet innebär att ta tillvara på de grundläggande mänskliga rättigheterna under ett långsiktigt perspektiv, samt respekten för alla människors lika värde.

 

Vad (innehåll)?

 • Demokratiska principer
 • Samarbete
 • Konflikthantering
 • Olika samtalsformer

 

Hur (form)?

 • Vi tar tillvara på vardagliga situationer i verksamheten som kan uppstå för att skapa hållbara relationer.
 • Den planerade undervisningen utgår från demokratiska principer, samarbete, konflikthantering och olika samtal.

 

Vem/vilka (aktör)?

 • Tybblelunds förskola, barn, pedagoger och vårdnadshavare.

 

Var (ute-inne-rum-plats)?

 • I vår dagliga verksamhet på Tybblelunds förskola

 

När (tid)?

 • I vår dagliga verksamhet på Tybblelunds förskola

 

Varför dessa val?

Våra val utgår från läroplanen och syftar till att skapa hållbara relationer. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: