Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext om Alfred Nobel

Skapad 2021-02-19 09:39 i Slestadsskolan Linköping
Skriva faktatext
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska arbeta med texttypen faktatext. Vi kommer att läsa olika faktatexter och öva på att ta ut det viktigaste i texten. Vi kommer att gå igenom hur en faktatext är uppbyggd och du ska få träna på att skriva egna faktatexter.

Innehåll

 

Innehåll:

Du kommer att få öva på att:
Ta ut det viktigaste nyckelorden i en faktatext med hjälp av en tankekarta och skriva om texten med egna ord.
Du kommer att få lära dig om en faktatexters uppbyggnad och struktur.
Du kommer själv att få öva på att skriva en faktatext med hjälp av olika källor.
Du kommer också få öva på att vara källkritisk.

Arbetssätt:
Vi övar på att ta ut nyckelord och göra tankekartor tillsammans.
Vi övar på att skriva om en text med egna ord.
Vi övar på hur en faktatext byggs upp genom att läsa och skriva faktatexter samt att prata om faktatextens struktur.
Vi övar på att kritiskt granska källor.

Detta kommer vi att göra genom genomgångar, pararbete, eget arbete, arbeta i Zick Zack.

Bedömning

Hur aktiv du är under lektionstid och genomgångar.

Bedömning av texterna du skrivit.

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Faktatext om Alfred Nobel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
  Sv  C 6
 • Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6

Matriser

Sv SvA
Skriva faktatext

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Koppling till uppgiften
Du följer inte instruktionen. Du skriver med hjälp av lärare en i huvudsak fungerande faktatext
Du följer instruktionen. Du skriver en i huvudsak faktatext.
Du följer instruktionen. Du skriver en relativt väl fungerande faktatext.
Innehåll
Ditt innehåll och din fakta är otydlig.
Begripligt innehåll. Fakta framgår om personen och utvecklas något
Relativt tydligt innehåll. Du har med relativt mycket fakta som gör din text tydlig.
Struktur
Din struktur är otydlig. Den saknar inledning och avslutning. Den saknar styckesindelning. Den är ej sammanhängande.
I huvudsak fungerande struktur. Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Relativt väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och begriplig t ex genom inledning, avslutning, styckesindelning/stycke-markering. Textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord.
Språk
Osäkerhet när det gäller tempus och grundläggande regler för språkriktighet. Ordvalet saknar variation.
Viss språklig variation. Ordvalet uppvisar viss variation. Grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. Tempus används med viss säkerhet.
Förhållandevis god språklig variation. Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften. Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet. Meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Skrivregler
Osäkerhet när det gäller grundläggande regler för stavning och skiljetecken.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet. Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet. Stavfel förekommer men det stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet. Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
Helhetsbedömning
Du är på väg mot nivå 1.
Du följer uppgiftsinstruktionen. Textens är i huvudsak anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Du följer uppgiftsinstruktionen. Textens är relativt väl anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: