Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering ht20/vt21

Skapad 2021-02-19 09:32 i Regnbågens förskola Östersund
Förskola
Grovplanering Ekorrarna

Innehåll

Mål

 • Barnen ska bli trygga i sig själva och känna samhörighet i gruppen. 
 • Våga uttrycka sig inför varandra.
 • Leka, samspela och kommunicera. 
 • Arbeta med värdegrundsfrågor, ömsesidig respekt.
 • Utvecklar språkliga och matematiska förmågor.
 • Ge barnen möjlighet att reflektera och dokumentera valda aktiviteter.
 • Uppleva rörelse i form av lek på gården samt utforska närområdets möjligheter till rörelse.
 • Möjligheter till skapande i olika former, uppleva med sina sinnen och träna motoriken.
 • Prova på och uppleva olika experiment.
 • Prova på och utforska digitala verktyg. 

Hur?

 • Leka lekar som utvecklar grupp/självkänslan
 • I samlingen arbeta med former, färg, antal upp till 5, storleksordning, räkneord, lägesord, mönster och enklare motsatser. 
 • Sånglekar, rim, ramsor, enklare ordlekar, minneslekar, turtagningslekar mm
 • Prata och ge exempel utifrån barnkonventionen. 
 • Dokumentera med hjälp av bilder och unikum.
 • Daglig utevistelse med lek på gården eller i närområdet. Både styrda och fria lekar.
 • Prova olika material och tekniker. Träna finmotorik med bla penna sax och lim.
 • Experiment i olika former. 
 • Arbeta med olika digitala verktyg.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: