Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokläsning på Blåklockan

Skapad 2021-02-19 09:37 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Vi skapar planerade lässtunder med boksamtal för att stärka barnens läsintresse och ge barnen möjlighet att reflektera och uttrycka känslor, tankar och funderingar.
Förskola
Läsning med boksamtal

Innehåll

Vårt fina bibliotek.

Då vi har en barngrupp där flera barn har svenska som andraspråk väljer vi att ha planerade lässtunder med boksamtal. Vi har sett att det finns ett stort intresse för böcker hos barnen men också att många är ovana vid högläsning. På blåklockan finns en sago/läshörna. Där sitter vi och läser tillsammans i små grupper. Det finns även andra ställen på avdelningen där man kan sitta och titta i en bok enskilt eller tillsammans. 

Mål

Barnen ska få möjlighet att upptäcka och bli delaktiga i att skapa en läskultur. Vi vill skapa en nyfikenhet för läsning. Ge förståelse för symboler, ord och begrepp. Ge barnen möjlighet att få uttrycka och reflektera över sina känslor, tankar och funderingar.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.

Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.

Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berättelse, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.

Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

Som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.  

 

Genomförande/Arbetsmetoder

På Blåklockan läser vi i mindre grupper både planerade och spontana stunder under veckan. Vi följer upp läsningen med samtal med barn

Uppföljning

Utvärdering

Analys och utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: