Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2021-02-19 09:55 i Kilbergets förskola Bollnäs
Förskola
Vi ser att nuläget i barngruppen är i stort behov utav språkutveckling och vi har uppmärksammat barnens intresse för olika språk och tecken.

Innehåll

Nuläge

Gör en beskrivning av nuläget.

I gruppen finns det många barn med egen vilja som behöver utveckla sin kommunikation.

Det sociala samspelet mellan barn-barn och mellan barn-vuxen måste utvecklas.

Vi använder oss utav hela dagen, vardagssituationer, fria och styrda aktiviteter. 

Vi delar in barnen i mindre gruppen för att ge större utrymme att ta plats oh bli lyssnad på. 

Vi visar att alla språk är lika  värdefulla. 

Vi läser högt och ställer öppna frågor. 

Vi omger barnen med ord i alla sammanhang. Benämner och beskriver föremål och ger på så sätt barnen ett ökat ordförråd. 

Vi lyssnar aktivt på vad barnen kommunicerar och uppmuntrar dem att aktivt lyssna på varandra. 

 

Vad har fungerat bra?

Arbeta i mindre grupper och utifrån  barnens behov.

 

Vad har fungerat mindre bra?

Gruppkonstilationen har varit för ojämn.

Varje barn är i sin egen utvecklingsfas.

 

 

Mål

Vart ska vi?

 

- Utveckla språket för att varje barnen ska ha lättare att kommunicera. 

- Vi vill att barnen ska ha ett stort ordförråd, kunna kommunicera. 

- Vi vill genomföra det på ett lustfyllt sätt som inspirerar och motiverar barnen att vilja lära sig. 

Formulera tydliga mål för undervisningen, som är lätta att följa och utvärdera.

Våra mål är att barnen ska kunna känna sig trygg i att kommunicera.

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig? Vilka förmågor vill vi att de ska utveckla?

Att barnen ska känna sig trygg i att kommunicera.

Syfte

Varför vill vi att barnen ska lära sig och/eller utveckla detta?

- för att öka den språkliga medvetenheten och tillit till sin egen förmåga.

Varför ska just dessa barn vara med om detta?

- för att barnen ska kunna leka med ord, berätta, utrycka känslor och tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med varandra för att stärka deras självförtroende. 

Genomförande

Hur gör vi?

- Genom lek och planerade aktiviteter.

- Sagoberättelse. Teckna utifrån sagans handling.

 

Bestäm vilka aktiviteter, förändringar eller åtgärder som ska till för att nå målet.

- Fortsätter med våran planerade planering 

Vilka barn ska delta?

- Alla men på olika nivåer.

Tidsplan?

- Våren 2021

Dokumentation under lärprocessen

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem ska dokumentera? Hur ofta ska vi dokumentera?

- Lärande ska dokumenteras.

- Genom läroplattformen. 

- Pedagogerna.

- Minst 1 i månaden.

Ansvar

Vem eller vilka tar ansvar för att det blir gjort/genomfört/förändrat?

Det vi förskollärare. 

Uppföljning

Hur följer vi upp och utvärderar?

På vår planeringstid.

Hur går vi vidare?

Det beror på resultatet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: