Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi tillsammans

Skapad 2021-02-19 09:48 i Ängabo förskola Eslöv
Förskola
Vi tillsammans för en hållbar utveckling- de sociala dimensionerna utifrån litteratur och lek

Innehåll

Pragmatiskt informerat undervisningsupplägg

 

Bakgrund och Syfte:

Vi har sett ett ökat behov av högläsning och intresse för bilder som samtalsgrund.

 

 

Mål:

 

Arbeta med den sociala dimensionen i hållbar utveckling. 

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

 

Samplanering

 

Varför(Gap)?

Vi har i barngruppen sett ett behov av tydliggörande kommunikation, sätta ord och förståelse i olika sammanhang, På känslor och i lek.

 

Vad(värden)?
Stärka språket, kommunikationen och samspelet

 

Hur(samhandling)?
Vi utgår från valda böcker som en grund i lekprojekt och socialt samspel
.

 

Vem/vilka(aktörer)?
Hela barngruppen och pedagogerna. Vid behov delar vi barngruppen i mindre grupper.

 

Var(rum/plats)?

Både ute och inne

 

När(tid)?

Under hela dagen

 

Dokumentation

 

Genomförande

 

Litteratur

digitala verktyg

skapande

lek

rörelse

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: