Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri klass 6, Stavby

Skapad 2021-02-19 09:47 i Stavby skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Matematik
Hur långt är det mellan Stavby och Sydney på en karta? Hur långt blir det i verkligheten? I vilken skala ska jag rita en fjäril så att den fyller ett A4-papper? Hur räknar man egentligen ut en cirkels omkrets och area och hur många säckar jord behöver jag för att fylla en låda? Under det här arbetsområdet kommer vi lära oss mer inom geometri; skala, omkrets, area och volym

Innehåll

Innehåll

I detta arbetsområde kommer vi arbeta med: 

 • Skala-förstoringar och förminskningar
 • Cirkeln-diameter, radie, omkrets och area
 • Omkrets och area på fyrhörningar
 • Volym-sambandet med area och hur man räknar ut volym för ett rätblock
 • Programmering-hur man kan använda det för beräkningar i geometri
 • Problemlösning-fortsätta träna strategier

Veckoplanering för arbetsområdet kommer ligga på Teams under klassanteckningsboken och fliken "matte"

Arbetssätt

 • Genomgångar med exempel och uppgifter (bl.a paruppgifter på små whiteboards)
 • Studifilmer 
 • Arbete med uppgifter i boken
 • Diagnos efter grundkursen 
 • Problemlösningslektioner (EPA)
 • Gruppövningar, praktiska och muntliga
 • Programmeringsövningar i scratch eller code.org

Kunskaper

När vi arbetat klart med kapitlet är målet att du ska kunna:

 • Göra beräkningar med skala
 • Beräkna cirkelns omkrets (cirkelns area= röda sidor)
 • Beräkna rektanglars omkrets och area i olika enheter
 • Beräkna volymen på rätblock
 • Använda de metoder du lärt dig för beräkningar i textuppgifter och vid problemlösning
 • Välja lämpliga strategier (rita bild, pröva dig fram, göra tabell, ekvation...) när du löser problem
 • Använda ett programmeringsprogram med t.ex variabler. 

Så här visar du dina kunskaper

 • När du arbetar med uppgifter i boken under lektionerna
 • När du deltar i muntliga diskussioner
 • Redovisningar vid problemlösning och andra uppgifter
 • Prov av olika slag. Vi bestämmer tillsammans vilken typ av "prov" vi ska ha

Bedömning

Du bedöms utifrån fem förmågor, I matrisen ser du mer vad de innebär och de olika nivåerna, här är en sammanfattning:

 • Problemlösningsförmåga: Formulera och lösa matematiska problem, välja lämpliga strategier och utvärdera dem. Beskriva med hjälp av olika uttrycksformer.
 • Begreppsförmåga: Använda och analysera matematiska begrepp, se hur olika begrepp hänger ihop.
 • Metodförmåga: Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
 • Resonemangsförmåga: Föra resonemang, ställa och besvara frågor, motivera.
 • Kommunikationsförmåga: Beskriva och redogöra tankegångar, användandet av olika uttrycksformer.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matte år 6

Problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Välja strategi
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Behöver ibland stöd i att välja strategier för att lösa matematiska problem.
Har strategier för att lösa matematiska problem och väljer ofta mest lämplig strategi.
Har strategier för att lösa matematiska problem. Jämför olika metoders för- och nackdelar samt använder generella strategier på ett säkert sätt.
Beskriva tillvägagångssätt
Med hjälp av olika uttrycksformer
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Beskriver hur du kommer fram till dina lösningar med hjälp av någon uttrycksform (t.e.x en bild, symboler, skrift ..) Uttrycksformen är inte alltid den mest lämpliga. Kan bidra till att ge något förslag till olika sätt att lösa ett problem.
Beskriver tydligt hur du kommer fram till dina lösningar med hjälp av uttrycksformer (t.e.x bild, symboler, skrift ..) Du använder oftast de mest lämpliga uttrycksformerna. Kan ge något förslag till olika sätt att lösa ett problem.
Beskriver tydligt och effektivt hur du kommer fram till dina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer (t.e.x bild, symboler, skrift ..) De uttrycksformer du väjer är alltid de mest lämpliga Kan ge flera förslag till olika sätt att lösa ett problem.
Föra resonemang om resultatets rimlighet
Kan tolka resultatet och dra någon slutsats om resultatet är rimligt eller inte.
Kan tolka resultatet och motiverar i en slutsats varför resultatet är rimligt eller inte.
Kan tolka resultatet och motiverar i en underbyggd slutsats varför resultatet är rimligt eller inte.

Begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förståelse och använda begrepp
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Har en grundläggande förståelse för vad olika begrepp innebär. Använder sig av begreppen i välkända sammanhang och på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har en god förståelse för vad olika begrepp innebär inom taluppfattning, algebra, bråk och geometri Använder sig av begreppen i bekanta sammanhang och på ett relativt väl fungerande sätt.
Har en mycket god förståelse för vad olika begrepp innebär inom taluppfattning, algebra, bråk och geometri Använder sig av begreppen i nya sammanhang och på ett väl fungerande sätt.
Beskriva och växla mellan uttrycksformer
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Kan beskriva olika begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Använder då olika uttrycksformer, t.ex. bilder, symboler,eller konkret material för att visa exempel.
Kan beskriva olika begrepp på ett fungerande sätt. Använder då flera olika uttrycksformer, t.ex. bilder, symboler, konkret material mm och jämför dessa.
Kan beskriva olika begrepp på ett väl fungerande sätt. Använder då flera olika uttrycksformer, t.ex. bilder, symboler, konkret material mm och jämför dessa i flera steg.

Metod

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda lämplig metod
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Använder en metod som till viss del är anpassad till sammanhanget.
Använder lämpliga räknemetoder och anpassar dem till sammanhanget.
Använder lämpliga metoder som är effektiva och anpassade till sammanhanget. Kan jämföra och värdera olika metoder.
Utföra beräkningar
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Kan utföra de flesta beräkningar, resultatet är inte alltid helt korrekt.
Visar god säkerhet vid beräkningar, resultatet är oftast helt korrekt.
Visar mycket god säkerhet i alla beräkningar, resultatet är alltid korrekt.

Resonemang och kommunikation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriftlig redovisning
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Den skriftliga redovisningen går att följa, men saknar vissa steg i lösningen.
Den skriftliga redovisningen innehåller alla steg i lösningen och går att följa. Använder matematiska begrepp.
Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerad och alla steg i lösningen förklaras. Använder lämpliga matematiska begrepp och ett tydligt och relevant matematiskt språk.
Muntlig kommunikation
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Ställer frågor och framför matematiska argument som till viss del för samtal och redovisningar framåt. Använder ett begripligt matematiskt språk som är möjligt att följa.
Ställer frågor och bidrar med egna idéer och förklaringar vid andra elevers redogörelser så att samtalet förs framåt. Använder ett tydligt matematiskt språk som är lätt att följa.
Ställer frågor och tar del av andras argument och för diskussionen framåt. Fördjupar också samtalen genom att t.ex. göra kopplingar till andra situationer. Använder lämpliga matematiska begrepp och ett tydligt och relevant matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: