Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåsippans planering Vt-21

Skapad 2021-02-19 09:59 i Kilbergets förskola Bollnäs
Förskola
Ett av Bollnäs kommuns prioriterade utvecklingsområden under 2021 är språkutvecklande arbetssätt. Blåsippans barn tycker om att lyssna på böcker, titta själva och bläddra i böcker. En del barn känner igen vissa bokstäver i sitt namn, och några barn känner igen både sitt och sina kompisars namn. Barnen vill lära sig bokstäver och skriva enkla namn. Barngruppen behöver delas i mindre grupper för att gynna enskilda barns språkutveckling.

Innehåll

Nuläge

Barnen är intresserade av tal och skriftspråk. De tycker om att lyssna på böcker, titta själva och bläddra i böcker. En del barn känner igen vissa bokstäver i sitt namn, och några barn känner igen både sitt och sina kompisars namn.

 

Mål

Vi vill väcka intresse för språkutveckling hos de yngre barnen och fortsätta utmana de äldre barnen att utveckla nyanserad talspråk. 

Vi vill att barnen ska kunna känna igen sitt namn på namnlapparna, lära sig veckodagar och att alla barn få möjlighet att uttrycka sina tankar i olika diskussioner på avdelningen.

Syfte

Att barnen ska få förståelse för att man kan förmedla budskap både genom tal och bokstäver.

Genomförande

Vi gör namnlappar med barnens namn i olika färger som är kopplat till barnens ålder. Dessa lappar använder vi under samlingar, och vid måltider. För att utmana vidare barnens intresse för bokstäver kommer vi att bekanta dem även med små bokstäver. Vi har även lappar för veckodagar.
Vi ska ge talutrymme till varje enskilt barn både i stor grupp och i mindre grupper.
Vi ställer öppna frågor till barn under diskussioner. Vi erbjuder aktiv högläsning på läsvilor.

 

 

 

Dokumentation under lärprocessen

Personalen skriver löpande lärloggar i Unikum.

Ansvar

Hela arbetslaget

Uppföljning 

Vi följer upp 1 gång per månad

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: