Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering med hjälp av Blue-bot på Blåklockan

Skapad 2021-02-19 10:06 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Robotprogrammering=algoritmer på Blåklockan
Förskola
Bluebot I förskolan. Början till programmering

Innehåll

Hur / Metod

Genom att programmera blue-bot. Blue-bot är en liten robot som kan förflytta sig i olika riktningar med hjälp av förinställda knapptryckningar. Det enkla handhavandet gör att även de yngre barnen kan träna logiskt tänkande och enkel programmering.

Vi använder oss utav ett rutsystem. Vi sätter ut ett mål och låter roboten hitta sin väg dit.

Hur många knapptryckningar behövs?

Arbeta i smågrupper

För att det skulle bli en bra lärande situation så var vi noga med att gå igenom vad vi tränar.

Vi tränar på att resonera med en kompis för att lösa problemet att ta Blue-boten till sitt mål.

Det gör vi genom att vi först tänker ut ett mål dit vi vill att Blue-boten ska gå.

Efter vi har tänkt ut målet programmerar vi koderna för det.

Programmering i förskolan

—Enkel programmering, roligt och lärorikt!

—Vi har ett uppdrag att stimulera och utmana barns intresse för teknik.

—Programmering är ett språk som barn behöver lära sig förstå och använda eftersom det kommer vara en förutsättning för många framtida yrken.

—Programmering handlar om att instruera en maskin eller dator att utföra ett visst arbete.

Syfte med programmering i förskolan

—Syftet med att arbeta med programmering på förskolan är att barnen ska få möjlighet till att utveckla sin förståelse och sina olika förmågor kring begreppsuppfattning, symbolers kommunikativa funktioner, läge och riktning, föra och följa resonemang.

Jag lär känna roboten och dess egenskaper.

Liten som stor tycker det är spännande med roboten. Den lyser, låter och rör på sig. Det är bara att trycka på knapparna och se vart den går.

Det är svårt att räkna ut hur många tryck man skall göra.

Kommer den att svänga höger nu?

Har vi programmerat rätt?

 

Programmering med hjälp av algoritmer

Algoritm = En lista över i vilken ordning man ska göra saker. En instruktion eller ett recept.

 Instruktioner för att lösa en uppgift. Instruktionen måste vara detaljerad så att alla som läser instruktionen kan lösa uppgiften.

 

Appen Blue-Bot

—Blue-Bottarna är små robotar utformade som bin som är tänkta att använda för att testa enkel programmering på förskolan och i skolans lägre åldrar. De är perfekta för att träna logiskt tänkande, felsökning, samarbete och kommunikation. Till de små bina finns också kvadratiska mattor med olika bakgrunder som kan användas vid programmeringen.

—När man öppnar appen Blue-Bot (hämtas gratis från iTunes) kan man först välja en bakgrund till Blue-Boten, t.ex. alfabetet eller en karta där roboten ska gå. Det går också att ta en egen bild att ha som bakgrund.

Dokumentation - Vad vem hur varför

På barnens lär logg

Foton

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: