Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 5B kap 1

Skapad 2021-02-19 10:06 i Storkyrkoskolan Stockholm Grundskolor
Planering av arbete med argumenterande texter. Läromedel: ZickZack Skrivrummet.
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med kapitel 1 "Bråk, decimaltal och stora tal" i Favorit matematik 5B. I kapitlet tränas huvudräkning och skriftliga beräkningsmetoder för alla fyra räknesätten med tal i decimalform samt stora tal. Vi arbetar med avrundning för att kunna rimlighetsbedöma våra uppgifter.

Innehåll

Syftet med undervisningen

 

Syftet med undervisningen i matematik är att eleverna utvecklar kunskaper om matematik, samt hur de möter och kan använda matematiken i sin vardag. Undervisningen ska också syfta till att eleven skapar ett intresse för matematiken och hittar en tilltro till att använda matematiken i olika sammanhang.

 

 

Vad bedöms i undervisningen?

 

Vid bedömning så tittar inte jag som lärare bara efter rätt svar, utan även din väg fram till svaret och hur du berättar om vilka metoder (sätt att lösa problem) och strategier (olika räknesätt) du använder. Jag gör en bedömning av

 

  • -Ditt arbete under lektionerna, enskilt och i par
  • -Hur du förklarar hur du tänker när vi samtalar i grupp, enskilt eller i par
  • -diagnoser
  • -exittickets
  • -skriftliga och muntliga prov kopplat till detta kapitel eller område

 

 

Jag bedömer dig utifrån de fem matematiska förmågorna:

 

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang, och
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

 

 

Vad ska du lära dig?

 

- att storleksordna decimaltal

 

- att namnge decimaltal (tiondelar, hundradelar och tusedelar)

- huvusräkning med decimaltal (alla räknesätt)

 

-uppställning med decimaltal (alla räknesätt) 

 

- att kunna avrunda decimaltal

 

- att lösa en enkel ekvation med alla räknesätt  (10+X= 15  X=5)

 

begrepp: faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, termer, talsort, division, dividera, dela, multiplicera, multiplikation, avrunda, heltal, decimaltal, tusendel, hundradel, tiondel.

 

 

 

Matriser

Ma
Favorit matematik 5B kap 1

Matematik kopplat till läroplanen

E
C
A
Lösa problem
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Matematiska begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner väl till.
Du har bra kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket bra kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Uträkningar
Du kan göra enkla uträkningar på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: