👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 5B kap 1

Skapad 2021-02-19 10:06 i Storkyrkoskolan Stockholm Grundskolor
Planering av arbete med argumenterande texter. Läromedel: ZickZack Skrivrummet.
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med kapitel 1 "Bråk, decimaltal och stora tal" i Favorit matematik 5B. I kapitlet tränas huvudräkning och skriftliga beräkningsmetoder för alla fyra räknesätten med tal i decimalform samt stora tal. Vi arbetar med avrundning för att kunna rimlighetsbedöma våra uppgifter.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi arbetar de närmaste veckorna med kapitel som handlar om tal i bråk- och decimalform, samt sambandet dem emellan.

Hur ska vi arbeta?

 • Vi har muntliga och skriftliga genomgångar av bokens olika delar
 • Vi arbetar enskilt, i par och grupp med olika uppgifter för att befästa våra kunskaper.
 • Vi kommer arbeta med problemlösning där du får träna din förmåga att resonera (prata)  matematik genom att jämföra lösningar, ge förslag och testa dig fram att lösa problem på olika sätt

Vad ska du lära dig?

 • sambandet mellan bråk och decimalform
 • storleksordna och jämföra decimaltal
 • arbeta med uppställning av decimalltal i alla räknesätt
 • hur du kan använda nollan och decimalen för att huvudräkna större decimaltal och stora tal(1000/100=10  30/10=3   55/10=5.5)
 • huvudräkning med decimaltal i alla räknesätt
 • att förstå och använda begrepp kopplade till detta område
 • att kunna välja rätt metod för att lösa problem och göra uträkningar

Hur ska du visa att du lärt dig?

 • Genom att aktivt delta på lektionernas genomgångar enskilt och i grupp.
 • Att arbeta med uppgifter i boken, där du visar hur du löser uppgifter.
 • Genom tester, exittickets och i samtal.
 • Du använder och visar att du förstår begrepp

Viktiga begrepp:

tiondelar, hundradelar, tusendelar, decimaltal, decimaltecken, samband,avrunda

Matriser

Ma
Favorit matematik 5B kap 1

Matematik kopplat till läroplanen

E
C
A
Lösa problem
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Matematiska begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner väl till.
Du har bra kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket bra kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Uträkningar
Du kan göra enkla uträkningar på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra enkla uträkningar på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.