Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattedirekt kap 4 Bråk

Skapad 2021-02-19 10:15 i Centralskolan Tierp
Grundskola 7 – 9 Matematik
Under det här arbetsområdet kommer du bland annat att få lära dig vad som menas med bråk och andelar. Du kommer att få jämföra olika bråk och att skriva bråk i såväl bråk- som decimalform. Du kommer också att få lära dig hur man förlänger, förkortar samt adderar och subtraherar bråk.

Innehåll

Planering för arbetsområdet Bråk, kap 4 

 

Vecka

Grön kurs

Blå kurs

Mål kap 4 Bråk

Läxa

 v.9

Läroboken s. 152-161

Läroboken s. 168-171     

 

                                       

 • Del av en hel
 •  Mer än en hel
 • Del av ett antal
 •  Beräkna delen
 •  Olika bråk men lika stor andel
 • Jämföra bråk
 • Förlänga och förkorta bråk
 • Addera och subtrahera bråk
  Grön 65
  Blå 28

Repetition 15

v. 10

Läroboken s.

161-165

DIAGNOS 4,

Problemlösn.

Läroboken s

172-175  

                       

   

·         Addera och subtrahera bråk

·          Tal i bråkform och i decimalform

·         Uppslaget

Grön diagnos färdig

Blå 55

Repetition 16

v. 11

Läroboken s

178-182 Röd kurs

Läroboken s. 176,

DIAGNOS 4

Grön kurs

           Blå kurs:

·         Tal i bråkform och decimalform

·         Repetera arb blad/ grön kurs

Grön kurs:

·         Andelar och förhållanden

·         Mer om förlängning

·         Mer om förkortning

Röd 25

Blå 62 + diagnos färdig

Repetition 17

v. 12

Fördjupning s. 182-187

Repetition,

Arbetsblad alt grön kurs

 • Mer om att addera och subtrahera bråk
 • Calculate
 • Uppslaget/Svarta sidor

          Repetera inför prov

Repetition 18

V 14

 

Repetition

PROV 4

Bråk  

Övergång till

Procent

Repetition,

PROV 4

Bråk

   

 

 

Dessa begrepp ska du kunna och kunna redogöra för

(se läroboken sid. 150: ”Begrepp” och sid. 188-189: ”Sammanfattning”)

Bråk, andel, förkorta, täljare, nämnare, bråkform, förlänga, blandad form, decimalform

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: