Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Topasen - Färdigheten Turtagning

Skapad 2021-02-19 10:16 i Diamantens förskola Kristianstad
En enkel mall för pedagogisk planering
Förskola
Vi kommer att arbeta med färdigheten Turtagning då vi allt mer ser ett behov i barngruppen. Många konflikter uppstår just i situationer där begreppen dela och turas om finns.

Innehåll

Färdigheten Turtagning

 

 

Runda 1

 

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

Vad ser vi för intressen hos barnen? Förkunskaper hos barnen?

På senare tid har vi uppmärksammat att det sker konflikter i barngruppen kring turtagningssituationer. Vi ser att många av konflikterna sker i barnens lek och att det handlar främst om att dela med sig och att turas om. Det verbala språket har utvecklats i snabb takt på avdelningen och barnen kan samspela mer i leken men hamnar lätt i konflikter kring vårt lekmaterial. Här vill vi stötta barnen att lösa konflikterna så att båda parter blir nöjda.

Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

Hur går vi vidare utifrån barnens intressen? Sett utifrån våra prioriterade mål i strategin och läroplanen? Hur tar vi tillvara och går vidare utifrån barnens förkunskaper och intressen?

Vi har kunnat se att barnen gärna vill leka med samma lekmaterial och att det är då konflikter uppstår med att dela med sig eller att turas om. Vi vill skapa aktiviteter/situationer i arbetet med turtagning där vi kan plocka in det material som barnen har intresse för. 

I Diamantens strategi står följande:

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem".

Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Hur ska det läras in? Pedagogers förhållningssätt, arbetssätt; hur organiserar vi och lägger upp arbetet? Kan vi använda IKT för att nå ett bättre lärande.  Hur undervisar vi - undervisningsprinciper, hur skapar vi förutsättningar för barns lärande? ICDP, TAKK, genusmedvetenhet, värdegrund) Vilka färdigheter fokuserar vi på?

 

Arbetssätt:

Vi kommer att introducera materialet Start för de äldsta barnen - där vi kommer börja med temat Att dela. I samband med Start-materialet kommer vi att plocka in litteratur som handlar om turtagning. Barnens tankar och diskussioner kommer vara grunden för det fortsatta arbetet med Start.

 

De yngre barnen kommer att få följa en bok som också behandlar begreppet turtagning. Barnen kommer att få uppleva boken i form av konkret material/teater som en början. De yngre barnens reaktioner och funderingar kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet med färdigheten.

 

Vi kommer att arbeta både i mindre grupper och i helgrupp. 

 

Förändring i miljö:

Vi kommer att använda oss av det material som barnen intresserar sig av som stöd i arbetet med färdigheten turtagning. Vi anpassar barnens lekmiljö för att skapa lärandesituationer där vi tillsammans med barnen kan utveckla och träna på turtagning.

 

Utemiljön kommer också vara en del i vårt arbete med färdigheten turtagning då vi vill kunna använda den i samma utsträckning som innemiljön.

 

 

Förhållningssätt:

Vi kommer att fortsatt vara närvarande i barnens lek men också vänta in barnens agerande i konflikter för att se hur de går till väga. Vi kommer att finnas som ett stöd för barnen att hantera konflikten. 

 

 

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

Resultat kopplat till målet och till hur vi gjort ev förändringar, arbetssätt/ organisation? Vilket lärande och vilken utveckling hos barnet bidrog situationen med?) Vilka förutsättningar fanns för barnen att utvecklas? Nya intressen hos barnen?

 

Runda 2

 

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

Vad ser vi för intressen hos barnen? Förkunskaper hos barnen?Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

Hur går vi vidare utifrån barnens intressen? Sett utifrån våra prioriterade mål i strategin och läroplanen? Hur tar vi tillvara och går vidare utifrån barnens förkunskaper och intressen?Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Hur ska det läras in? Pedagogers förhållningssätt, arbetssätt; hur organiserar vi och lägger upp arbetet? Kan vi använda IKT för att nå ett bättre lärande.  Hur undervisar vi - undervisningsprinciper, hur skapar vi förutsättningar för barns lärande? ICDP, TAKK, genusmedvetenhet, värdegrund) Vilka färdigheter fokuserar vi på?

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

Resultat kopplat till målet och till hur vi gjort ev förändringar, arbetssätt/ organisation? Vilket lärande och vilken utveckling hos barnet bidrog situationen med?) Vilka förutsättningar fanns för barnen att utvecklas? Nya intressen hos barnen?

 

Runda 3

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

Vad ser vi för intressen hos barnen? Förkunskaper hos barnen?Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

Hur går vi vidare utifrån barnens intressen? Sett utifrån våra prioriterade mål i strategin och läroplanen? Hur tar vi tillvara och går vidare utifrån barnens förkunskaper och intressen?Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Hur ska det läras in? Pedagogers förhållningssätt, arbetssätt; hur organiserar vi och lägger upp arbetet? Kan vi använda IKT för att nå ett bättre lärande.  Hur undervisar vi - undervisningsprinciper, hur skapar vi förutsättningar för barns lärande? ICDP, TAKK, genusmedvetenhet, värdegrund) Vilka färdigheter fokuserar vi på?

 

 

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

Resultat kopplat till målet och till hur vi gjort ev förändringar, arbetssätt/ organisation? Vilket lärande och vilken utveckling hos barnet bidrog situationen med?) Vilka förutsättningar fanns för barnen att utvecklas? Nya intressen hos barnen?

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: