Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pärlans plantering

Skapad 2021-02-19 10:20 i Diamantens förskola Kristianstad
En enkel mall för pedagogisk planering
Förskola
Barnen ska få möjlighet att plantera olika fröer och följa utvecklingen. För oss är det viktigt att barnen är delaktiga i hela processen och känner sig delaktiga. Vad behöver olika fröer/växter för att de ska få de bästa förutsättningarna för att växa? Vad tror barnen kommer hända under processens gång? Hypoteser – Idéer – Reflektioner

Innehåll

Odling på Pärlan 2021

 

Runda 1

 

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

Vad ser vi för intressen hos barnen? Förkunskaper hos barnen?

 

Vi vill öppna upp för nya upptäckter samt kunskap och har därför introducerat odling för barnen på Pärlan. Vi började med att erbjuda barnen olika odlingsböcker såsom – Svea Planterar, Castor planterar. Det växte ett intresse hos de äldsta barnen och på deras begäran har vi läst böckerna och samtalat lite lätt kring innehållet. Det som väckt intresse var att blommorna blir stora och potatisarna blev så så många. Tänk vad mycket potatis affären får!
Barnens tidigare erfarenheter/förkunskaper: Barnen har under vår/sommar intresserat sig i våra bärbuskar ute på gården, vilket har varit ett ypperligt tillfälle att samtala kring vad bären kommer ifrån och vilka olika bärbuskar som finns. Bären har varit en HITT att äta vilket är väldigt roligt.
Barnens tankar kring frukt och grönt är att de kommer från affären. Vi hoppas att odlingen kan göra barnen mer medvetna var frukt och grönt kommer ifrån. Vi har en väldigt bra utgångspunkt, våra barn är väldigt intresserade av frukt och grönt vilket underlättar. Under måltider är barnen nyfikna på grönsakerna på tallrikarna. 

Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

Hur går vi vidare utifrån barnens intressen? Sett utifrån våra prioriterade mål i strategin och läroplanen? Hur tar vi tillvara och går vidare utifrån barnens förkunskaper och intressen?

Utifrån våra prioriterade mål sätter vi barnens inflytande och delaktighet i fokus. Vi väljer medvetet grönsaker som barnen redan har erfarenheter/förkunskaper kring. Genom att välja grönsaker som barnen redan har erfarenhet av kan det förhoppningsvis göra att barnen känner sig säkra och kunniga på grönsaken när vi presenterar den. Vi hoppas att detta fångar deras intresse lite extra också! Vi vill få barnen att upptäcka och känna att de har chans att påverka växtligheten och samhällets hållbarhet genom deras inflytande och handlingar här på Pärlan.

"Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopps samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra" (Lpfö 18, s.14).

Det kompetenta barnet vill vi lyfta genom att samtala och ställa utmanande frågor till barnen vid odling/samlingstillfällena. Vi vill uppmuntra deras förmåga till att tänka och utveckla sitt tänkande. Detta gör vi genom att lämna utrymme för tänkandet och vara en närvarande, intresserad och lyssnande pedagog. 

"Intresse för och förmåga att uttrycka tankar, åsikter så att de kan påverka sin situation samt utveckla en förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan" (Lpfö 98, s.16).

"Utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld" (Lpfö98, s.13).

Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Hur ska det läras in? Pedagogers förhållningssätt, arbetssätt; hur organiserar vi och lägger upp arbetet? Kan vi använda IKT för att nå ett bättre lärande.  Hur undervisar vi - undervisningsprinciper, hur skapar vi förutsättningar för barns lärande? ICDP, TAKK, genusmedvetenhet, värdegrund) Vilka färdigheter fokuserar vi på?

Barnen får samlas kring smaksamling samtidigt som vi presenterar vilket frö vi ska odla. Här blir det tydligt för barnen vad det är som vi ska plantera ner och vad det är som kommer växa upp. Vi tar hjälp av Ipad för att tillsammans utforska hur de olika plantorna kan se ut när det växt upp. Vi söker även fakta både enskilt men också tillsammans med barnen. 

 

Inför smaksamlingarna där vi odlar ner fröna förbereder vi med skärbräda, den tänkta grönsaken från Marie i köket, kniv, Ipad, anteckningsblock, mobilkamera samt jord, vatten, plastkruka till alla barn som är delaktiga i samlingen och givetvis varsin spade. 

Vi intar ett nyfiket och engagerat förhållningssätt där vi är går med inställningen att smitta av vår nyfikenhet på barnen. Hur gör vi då barnen delaktiga samt skapar förutsättningar för deras lärande och utforskande? Vi erbjuder alla barn att lukta, känna, smaka och ta för sig så mycket de vill. Alla barnen har rätt till att hjälpa till och bestämma hur de vill göra, tillrättavisa inte, visa istället olika sätt hur vi kan gå tillväga. Genom att vi är tillåtande och öppna för deras initiativtagande kan vi ge förutsättningar till att stärka deras självförtroende och självkänsla. 

Färdigheterna som vi lägger extra fokus på är: Ta instruktioner, Lyssna, Dela med sig, Reflektion

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

Resultat kopplat till målet och till hur vi gjort ev förändringar, arbetssätt/ organisation? Vilket lärande och vilken utveckling hos barnet bidrog situationen med?) Vilka förutsättningar fanns för barnen att utvecklas? Nya intressen hos barnen?

Vi har jämfört och tydliggjort att fröna i gurkan och tomaten exempelvis är ett likadant frö som vi köpt och planterat ner i jorden. Vi testade exempelvis att plantera ner pumpafrön ur en pumpa från köket och det tog sig faktiskt! 

Barnen har greppat det här med att vattnet är fröets favoritdricka och jorden är fröets favoritmat. De har även förstått att solen behövs för att plantan ska växa och därför har vi ställt ett bord intill ett fönster i "planteringsrummet" där vi samlas varje gång vi planterar. 

Vårt resultat kopplat till målet det kompetenta barnet har blivit att de fått ta mycket ansvar, genom att själva plantera ner fröet, vattna och se efter om plantan behövt kärlek i form av sol, vatten eller skördning. 

Vissa moment känns det som att barnen kanske är för små för att förstå. Exempelvis hur fröna kan förvandlas till en grönsak.. Genom att vi kontinuerligt tittat till plantan så har ju faktiskt barnen fått se hur den utvecklats från frö till planta, men vi tror att det har varit svårt för de flesta att förstå hur det helt plötsligt kan blivit en gurka hängandes. 

Det som barnen tyckt varit mest fascinerande har varit smörgåskrassen och vår gurkplanta. Smörgåskrassen tydliggjorde för barnen hur rotsystemet kunde se ut och att rötterna var beroende av vattnet för att ge oss sallad. Barnen hade delade meningar kring hur rötterna kändes, smakade och dess utseende. Men begrepp såsom långa, smala, klibbiga, hårda, goda och äckliga var något som barnen hade reflektioner kring. Vi sökte på rötter på Ipaden och fick fram både fakta och bilder vilket fascinerade barnen. Smörgåskrassen bjöds det på till mellanmål samt frukost och blev ett trevligt inslag eftersom barnen själva hade fått se det växa fram. Det var roligt att se att så många faktiskt ville smaka, vilket vi hade som ett syfte med planteringen med barnen. Att de förhoppningsvis ska tycka att det är mer intressant att smaka på grönsaker som de själva planterat och fått vara delaktiga i processen. 

Gurkplantan har vi börjat skörda ifrån och den tog vi fram till en samling en dag. Gurkorna på plantan är barnen helt förtjusta i och vi smaskar i oss dem på mellanmål samt frukosttillfällena. 

 

Runda 2

 

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

Vad ser vi för intressen hos barnen? Förkunskaper hos barnen?

 

Barnen plockar blommor på gården samt promenader och vi sätter blommorna i vaser inne på avdelningen. Vi luktar, känner och utforskar blommorna. 

 

Eftersom blommorna tilltalat barnen har vi presenterat solrosen för barnen. 

"Ser ut som den gula blomman" (barn 3år)

Barnet syftar på maskrosen som finns på förskole gården. Barnen visar på att de såg ett samband - en gul blomma. Färgen gul. 

Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

Hur går vi vidare utifrån barnens intressen? Sett utifrån våra prioriterade mål i strategin och läroplanen? Hur tar vi tillvara och går vidare utifrån barnens förkunskaper och intressen?

De äldsta barnen ska få varsin lerkruka som de får måla/dekorera samt plantera ett solrosfrö i. Vi vill få barnen att känna eget ansvar över något och att själv få bestämma hur krukan ska få prydas. Växtligheten hoppas vi ska få barnen att öppna upp ögonen för att blommor växer med hjälp av vatten, jord och sol och att det är vi människor som behöver ge blommorna de förutsättningar för att överleva. 

Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Hur ska det läras in? Pedagogers förhållningssätt, arbetssätt; hur organiserar vi och lägger upp arbetet? Kan vi använda IKT för att nå ett bättre lärande.  Hur undervisar vi - undervisningsprinciper, hur skapar vi förutsättningar för barns lärande? ICDP, TAKK, genusmedvetenhet, värdegrund) Vilka färdigheter fokuserar vi på?

 

Vid olika tillfällen får barnen måla krukan, vi delar in i smågrupper för att ge de bästa förutsättningar till att få stöttning för sitt lärande. Vi tar hjälp av Ipaden för att söka på olika bilder med solrosen inför planteringstillfället, här ges det möjlighet för reflektion kring solrosens egenskaper och förutsättningar.

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

Resultat kopplat till målet och till hur vi gjort ev förändringar, arbetssätt/ organisation? Vilket lärande och vilken utveckling hos barnet bidrog situationen med?) Vilka förutsättningar fanns för barnen att utvecklas? Nya intressen hos barnen?

 

 

 

Runda 3

Var är vi?

Observationer/dokumentationer av barnens intressen, utforskande, processer, fokus här och nu.

Vad ser vi för intressen hos barnen? Förkunskaper hos barnen?Vart ska vi?

Reflektion/analys på “var är vi?”

Hur går vi vidare utifrån barnens intressen? Sett utifrån våra prioriterade mål i strategin och läroplanen? Hur tar vi tillvara och går vidare utifrån barnens förkunskaper och intressen?Hur gör vi?

Förändringar i verksamheten, behov och utmaningar, material, miljö, förhållningssätt.

Hur ska det läras in? Pedagogers förhållningssätt, arbetssätt; hur organiserar vi och lägger upp arbetet? Kan vi använda IKT för att nå ett bättre lärande.  Hur undervisar vi - undervisningsprinciper, hur skapar vi förutsättningar för barns lärande? ICDP, TAKK, genusmedvetenhet, värdegrund) Vilka färdigheter fokuserar vi på?

 

 

Hur blev det?

Reflektion, analys kring hur det vi gjort har gjort skillnad.

Resultat kopplat till målet och till hur vi gjort ev förändringar, arbetssätt/ organisation? Vilket lärande och vilken utveckling hos barnet bidrog situationen med?) Vilka förutsättningar fanns för barnen att utvecklas? Nya intressen hos barnen?

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: