Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pragmatiskt informerat undervisningsupplägg Myggan - Högläsning

Skapad 2021-02-19 10:25 i Ängabo förskola Eslöv
Förskola
Högläsning på Myggan

Innehåll

Pragmatiskt informerat undervisningsupplägg

 

Bakgrund och Syfte:

 

Vi har ett rum som är planerat utifrån lugnade och avkopplande miljö där barnen kan i lugn och ro välja att gå in och pausa och även ta del av språkmaterial i form av böcker, Polyglutt, självberättande material. En av pedagogerna har gått två delar av Läslyftet och vi anser att högläsning ska vara en levande del och valbar möjlighet.

 

VI har observerat att det är endast några av barnen som använder "språkrummet" till det vi pedagoger har skapat det till.

 

Syftet är att erbjuda alla barnen möjlighet till att ta del av böcker och bli erbjudan högläsning på olika sätt.

 

Mål:

Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

Metod: Pragmatiskt informerat undervisningsupplägg

 

Samplanering

 

Gap?
Gapet är att barnen har inte intresse för den boken som läses och fokus ligger mer på boken de har i handen (gäller i soffan i språkrummet)

Vad(värden)?
Demokrati genom att vi tillsammans läser en bok i taget och att vi tar böckerna i "turordning".
Inflytande genom att barnen väljer de böcker de vill att vi ska läsa.

Hur(samhandling)?
Tänka på att vid den spontant (även den planerade) högläsningen be barnen välja en bok som de vill att vi ska läsa. Samla ihop böckerna och låta fokus ligga på en bok i taget.

Vem/vilka(aktörer)?
Alla barnen (tänka på att observera vem som är i språkrummet)

 

Var(rum/plats)?
Språkrummet är fokus just nu (högläsning sker även på andra ställen)

 

När(tid)?
Hela dagen (både planerade och spontana)

 

Dokumentation

 

Genomförande

Fokus kommer ligga på observationsprotokoll och inte i form av dokumentation med ljud, bild och fotografier.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: