Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik: Elektricitet 7C

Skapad 2021-02-19 10:20 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Fysik
Visste du att ordet elektricitet kommer från grekiska ordet elektro och även bärnsten. Du kommer i kontakt med elektricitet dagligen i ditt liv, när du vaknar och tänder lampan, när du laddar mobilen eller när det blixtrar. Hur fungerar blixten egentligen?

Innehåll

 

Fysik:

 

Elektricitet

 

Period: v 6–12

 

Syfte:

 

·       genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

 

·       använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället,

 

·       använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

 

 

 

Centralt innehåll:

 

·       Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.

 

·       Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

 

·       Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

 

·       Systematiska undersökningar och formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

 

 

 

Begrepp:

 

elektrisk laddning

 

En egenskap hos materien. Elektronen och protonen är exempel på elektriskt laddade partiklar.

 

 

 

repellera

 

Stöta ifrån sig

 

 

 

attrahera

 

Dra till sig

 

 

blixt

 

Ett kraftigt ljusfenomen som skapas när elektroner förflyttar sig mellan olika delar i moln eller mellan moln och mark.

 

 

 

åskledare

 

En elektrisk ledare som skyddar byggnader från att skadas av blixtnedslag.

 

spänning

 

 

 

Om det finns ett område med överskott av elektroner intill ett område med underskott, uppstår en spänning mellan områdena.

 

ström

 

Om det finns en möjlighet för elektronerna att ta sig från områden med överskott till området med underskott så gör de det – en ström av elektroner uppkommer.

 

 

 

 

 

elektrisk krets

 

Elektriska komponenter sammankopplade med ledningar så att ström kan gå genom kretsen.

 

 

 

ledare

 

Ämnen som leder ström.

 

 

 

isolator

 

Ämnen som inte kan leda elektrisk ström.

 

 

 

kopplingsschema

 

En förenklad ritning av en elektrisk krets.

 

 

 

seriekoppling

 

Till exempel lampor som är kopplade efter varandra i en krets.

 

 

 

parallellkoppling

 

Till exempel lampor som alla är kopplade till en strömkällas plus- och minuspol.

 

glödtråd

 

Metalltråden som skapar ljus i en lampa.

 

 

 

resistans

 

Egenskapen hos materien att göra motstånd mot elektrisk ström.

 

 

 

resistor

 

En elektrisk komponent som begränsar strömmen i krets.

 

 

 

fast resistor

 

En resistor med bestämd resistans.

 

 

 

variabel resistor

 

En resistor vars resistans kan varieras.

 

kortslutning

 

Nar strömmen tar en ny kortare väg, planerat eller oplanerat.

 

 

 

säkring

 

En anordning som skyddar mot för starka strömmar i elledningar.

 

 

 

propp

 

Äldre typ av säkring med en smal metalltråd som brinner av vid för stark ström i en elledning.

 

överbelastning

 

När starkare strömmar än tillåtna går i en krets.

 

 

 

skyddsjordning

 

En gulgrön ledare som hindrar att strömmen tar vägen genom kroppen vid elfel.

 

 

 

jordfelsbrytare

 

Ett modernare och effektivare skydd än skyddsjordning.

 

Arbetssätt:

 

Genomgångar, gruppdiskussioner, eget arbete, laborationer, filmer

 

Bedömning:

 

Sker på lektioner och vid prov.

 

Bok: Fysik spektrum. Sidor: 40–73 samt 220-224

 

Du skall kunna:

Sidor

Vecka

Ok

Veta hur en atom är uppbyggd.

Sid 42-43

https://www.youtube.com/watch?v=BgE3DA1r9VQ

https://www.youtube.com/watch?v=0DmWj0cFPbI&t=31s

https://app.studi.se/l/atomens-delar

 

V 6

 

Veta vad statisk elektricitet är och hur det uppstår.

Sid 43-45

https://www.youtube.com/watch?v=_5JYRryAmLQ&t=25s

https://www.youtube.com/watch?v=CmFUItD5vFg&t=53s

https://app.studi.se/l/statisk-elektricitet

V 6

 

Veta hur blixt uppstår.

 

Sid 46

https://www.youtube.com/watch?v=Kr1utsj8Oa0&t=25s

https://www.youtube.com/watch?v=9dvNjDzOnK8&t=46s

V 6

 

Veta hur vi skyddar oss mot blixtar

Sid 47

https://app.studi.se/l/aaskledare

V 6-7

 

Veta vad spänning, ström och resistans är samt i vilka enheter de mäts.

Sid 48-51

https://www.youtube.com/watch?v=oSMTpD4JCqA&t=42s

https://www.youtube.com/watch?v=53vdpvnSD64&t=120s

https://www.youtube.com/watch?v=-q1aZ-XujEE

https://www.youtube.com/watch?v=oSMTpD4JCqA&t=22s

https://www.youtube.com/watch?v=8cOpDdUkqcg&t=193s

https://app.studi.se/l/stroemstyrka-och-spaenning

https://app.studi.se/l/elektriskt-motstaand-resistans

V 7

 

Veta hur vi kan skapa ljus av ström

Sid 49-51

https://www.youtube.com/watch?v=Px39XROo1yc

https://app.studi.se/l/metallers-elektriska-ledningsfoermaaga

V 7-8

 

Kan begreppen ledare och isolator.

Sid 52-53

https://app.studi.se/l/isolatorer-och-ledare

https://app.studi.se/l/metallers-elektriska-ledningsfoermaaga

V 8

 

Kan koppla enkla kretsar utifrån ett kopplingsschema samt kunna rita ett enkelt kopplingsschema utifrån en krets.

Stenciler och det vi gör på lektioner samt sid 56-59

https://www.youtube.com/watch?v=LU9Odo12n7I

https://app.studi.se/l/kretsar

 

V 8

 

Kan begreppen seriekoppling och parallellkoppling. Enkelt hur de fungerar.

Sid 56-60

https://www.youtube.com/watch?v=Db-XN4MJgYM&t=126s

https://www.youtube.com/watch?v=i1tpcAp4hgI

https://www.youtube.com/watch?v=Db-XN4MJgYM&t=36s

https://www.youtube.com/watch?v=XEsBP1AXvZw&t=27s

https://app.studi.se/l/serie-och-parallellkoppling

V 10

 

Kan begreppet kortslutning, propp, säkring, jordfelsbrytare (El säkerhet)

Sid 64-68

https://www.youtube.com/watch?v=Ue8ZI8QiT90&t=213s

https://app.studi.se/l/elsaekerhet

V 10

 

Kan göra enklare beräkningar med ohms lag

Sid 61-63 och 220-224

https://www.youtube.com/watch?v=s53L4sTSg0M

https://www.youtube.com/watch?v=8cOpDdUkqcg&t=193s

https://www.youtube.com/watch?v=L4OkCzc4fbg&t=219s

https://app.studi.se/l/ohms-lag

V 11

 

Repetition och Prov

Sid 70-71 och 72-73

V 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provet kommer att vara skriftligt och bestå av alternativfrågor samt förklaringsfrågor.

 

Exempel:

 

-Vad stämmer bäst in på begreppet isolator?

 

·       Elektroner som vandra i en krets

 

·       Har mycket stor resistans

 

·       Överskott på elektroner

 

·       Finns i atomkärnan.

 

 

 

-Vad stämmer bäst in på begreppet ström?

 

·       Elektroner som vandrar i en sluten krets per tidsenhet

 

·       Skillnad i elektrisk laddning mellan plus och minuspol

 

·       Skillnad i elektrisk ström mellan polerna.

 

·       Hur mycket motstånd det är i en krets

 

 

 

 

 

1.      Åska är ett vanligt väderfenomen under sommaren. När varm och fuktig luft stiger uppåt och kyls av kan det bildas åskmoln.

 

 

 

         Förklara hur en blixt uppkommer.

 

 

 

2.      Rita två olika kopplingsscheman.

 

En koppling med två batterier (3V) i serie och tre lampor i serie samt en strömbrytare. Hur stor spänning har varje lampa? Om jag skruvar ur en lampa vad händer med övriga lampor?

 

Rita ett kopplingsschema där batterierna (3V) är parallellkopplade och de tre lamporna också är parallellkopplade. Hur stor spänning har lamporna? Vad händer med övriga lampor om man skruvar ur en?

 

 

 

3.      En tråd har större resistans än en annan tråd. Ange så många skäl som du

 

kommer på varför det är så.

 

 

 

4.      Oskar använder spisen, ugnen och diskmaskinen samtidigt. När Oskar dessutom startar vattenkokaren slutar alla apparaterna i köket att fungera men lampan i vardagsrummet lyser fortfarande.

 

Ge en förklaring till varför apparaterna i köket slutar att fungera.

 

 

 

 

 

Plugghjälp (Lite blandat):

 

https://www.youtube.com/watch?v=-8fPIHcEvpg&t=344s

 

https://www.youtube.com/watch?v=8cOpDdUkqcg&t=193s¨

 

https://www.youtube.com/watch?v=L4OkCzc4fbg&t=219s

 

 

 

Förmågor som bedöms på området är:

 

·       Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysiska samband i samhället och naturen

 

·       Genomföra systematiska undersökningar i fysiken

 

·       Använda kunskaper, fysiken för att granska information, kommunicera och ta ställning:  I frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

 

 

 

 

 

Bedömningsmatris

E

C

A

Kunskaper

 

Förmågan att använda fysiken begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen. 

Grundläggande

Ge exempel på och beskriver

Viss användning av begrepp

Goda 

Förklara och visar på samband

Relativt god användning av begrepp

Mycket goda

Förklara och visar på samband

Generella drag

God användning av begreppFörmågan att genomföra systematiska undersökningar i fysiken. 

Bidrar till att formulera och ger förslag på förbättringar

I huvudsak fungerande

Enkla slutsatser

Enkla dokumentationer

Formulerar och ger förslag på förbättringar

Ändamålsenligt

Utvecklade slutsatser

Utvecklade dokumentationer

Formulerar och ger förslag på förbättringar Ändamålsenligt och effektivt

Välutvecklade slutsatser

Visar nya tänkbara frågeställningar att undersöka

Välutvecklade dokumentationer

 

Förmågan att använda kunskaper i fysiken för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. 

 

 

I huvudsak, skapar enkla texter, viss anpassning till syfte
För diskussionerna till viss del framåt

Enkla motiveringar

Relativt väl, utvecklade texter, relativt god anpassning till syfteFör diskussionerna framåt

Utvecklade motiveringar 

Väl, välutvecklade texter, god anpassning till syfte
För diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem

Välutvecklade motiveringar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: