Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikblock Skogsviolen

Skapad 2021-02-19 10:23 i Västerlanda förskola Lilla Edet
Förskola
BLOCK 3 JANUARI-MARS - MATEMATIK

Innehåll

 

Var är vi? /Nulägebeskrivning

 

Vilka förutsättningar har vi?

Barngruppen förändras drastiskt då flertalet barn byter avdelning. De nya barnen som kommer skolas in är 1 åringar 

 

·       Vad visar barnen intresse för?

Barnen är intresserade av intryck, upplevelse och trygghet. De tycker om att bära på saker, hälla ut/i, jämföra, känna på.

Sång och rörelse.

·       Vilka lärprocesser uppfattar vi?

kjBarnen påvisar nyfikenhet

 

 

·       Vilka behov ser vi i barngruppen just nu?

Barnen har stort behov av trygghet och igenkännande

·       Lärmiljöer?

Upptäckarmiljöer

·       Arbetslagets olika kompetenser?

Flexibla

Omhändertagande

Trygga

Erfarna

Härvarande

 

·       Hur dokumenterar vi för barnen?

Vi fotograferar

 

Vart ska vi?

 

 

·       Barnkonventionen - Markera vald artikel med en färg

 • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras
 • .Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.
 • Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.
 • Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.

 

 • Hur synliggörs det i utbildningen?
 • Vi uppdaterar oss med barnets dagsform. Anpassar aktiviteter och undervisning efter barnens behov.

 

       Kommunmål - Markera det valda målet med en färg

 • Alla barn i förskolan ska uppleva trygghet i förskolan.
 • Alla barn i förskolan ska uppleva studiero i förskolan.
 • Alla barn på förskolan ska uppleva att undervisningen är stimulerande.

   

  LPFÖ-18 - Mål läggs till längst ner på sidan under ikonen  "Lägg till" välj sedan LÄROPLAN

 

HUR GÖR VI OCH VAD VILL VI SKA HÄNDA?

 

PLANERING AV BLOCKEN

 

 •        Vilka kunskaper och färdigheter ska våra barn få möjlighet att utveckla?
 • Barnen skall få upplevelse och igenkännande av färger, former, lägesord, "storleksord" , ordningstal.

 

 •        Vad ska vi undervisa om?
 • vi ska undervisa om former, färger, lägesord, ordningstal.

 

 •        Hur ska undervisningen ske?

 

-Planerad undervisning? 

Vid samlingar. 

Blöjbyten

Matsituationer

 

-Spontan undervisning?

Vi sitter med våra barn hela tiden, vilket gör att spontan undervisning pågår hela tiden.

 

 •   Hur gör vi barnen delaktiga i arbetet?

 

Vi snappar upp deras intresse och val av aktivitet

ex. kommer med bil pratar vi om färg, form antal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: