Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livsstilens betydelse

Skapad 2021-02-19 10:25 i Sätra skola Linköping
Grundskola F – 5
Livsstilens betydelse för hälsan, t.ex. hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

Innehåll

Vi kommer att  ha ett  hälsotema med fokus på vår värdegrund. Temaarbetet kommer att genomsyrar hela verksamheten skolan och fritids.

Vi ska genom gruppsamtal med elevgruppen ha samtal om känslor, hur det kan påverkar vår hälsa och välbefinnande. Hur vi tillsammans kan få en förståelse för varandra genom ett demokratiskt förhållningsätt där vi påvisar att människor har olika tankar och känslor om samma sak.

Elevernas ska genom bildskapande till känslostyrd musik få berätta vad de skapar och på vad de tänker, när de hör exempelvis glad, ledsen, arg musik.

Eleverna ska få se film om odling så att vi har gemensamma förkunskaper om detta. Eleverna ska ges möjlighet att odla något i vår, för att träna på att ta ansvar om naturen och få en förståelse för att vi kan påverka vår livsstil.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: