Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-02-19 10:42 i Rödhaken Förskola Fristående förskolor
Förskola
Vi har som projekt att fördjupa oss i begreppet mätning

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18

Matriser

Systematiskt kvalitetsarbete/Pedagogisk dokumentation

Med processen i fokus

Rödhakens förskola 2021
  • Lpfö 18   förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
Dokumentation
Varför projektet?
När barnen utvecklar antalsuppfattningen, lär sig att jämföra, mäta och sätta ord på sina egna tankar utvidgas förståelsen för vad matematiken kan användas till. Genom samtal och laborativa aktiviteter utvecklas barnens olika matematiska förmågor. I läroplanen för förskolan framgår vikten av att tillsammans med barnen samtala om grundläggande matematiska begrepp.
Målet
Utvärderingsbart mål: När vi har arbetat färdigt med projektet matematik har barnen lärt sig mer om mätning än vad de visste innan vi började med projektet.
Metod
Intervjua barnen
Nuläge
Aktiviteter
Mäta hur långa vi är. Mäta runt träd Uppdrag Mäta och jämföra saker
Nyläge
Uppföljning, analys
Utvärdering
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: