Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ängen miljö för lek

Skapad 2021-02-19 10:36 i Östbergets förskola Östersund
Förskola
Modul MILJÖ FÖR LEK ingår i Östersunds kommun utvecklingsarbete kring LEK. I den här modulen får du en möjlighet att fördjupa dig i de fysiska lärmiljöerna och hur de kan främja leken samt göra leken mer tillgänglig.

Innehåll

Modul Miljö för lek

Syfte: En lockande, berikande och inspirerande miljö som är tillgänglig för alla barn.

Mål Ge förutsättningar till nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

 

Planering 

Vad ska vi göra: Förändra i lekmiljön utifrån barngruppen.

Hur ska vi göra det: Tillföra/ta bort material. Anpassa rummen efter aktivitet och barn.

När: Både på vår reflektion och även tillsammans med barnen.

Var: Inomhus i våra rum. 

 

Dokumentation

Vi dokumenterar på Unikum.

Vi observerar barnen, hur de leker just nu och hur vi kan utveckla miljön

 

Reflektion och Analys

Hur:  med stöd av dokumentation och observationer samt de frågeställningar som är kopplade till modulen. 

När: Enskilt och avd.reflektion. Och på APT.

 

Reflektionsfrågor

 • Hur kan miljön inkludera barn in i lek?
  Hur berikar och inspirerar vi lärmiljön?

 • Hur kan lärmiljön bidra till barns utveckling och lärande 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: