Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planeten-Värdegrund

Skapad 2021-02-19 10:44 i Stenhamra förskola Ekerö
Förskola
Att vara en bra kompis och värna om vår lärmiljö är viktigt för oss för att barnen ska må bra och skapa arbetsro på förskolan. Därför kommer vi tillsammans lära oss hur man är en bra kompis och hur vi tar hand om vår lärmiljö. Det gör vi för att barnen ska få träna på hur man blir en ännu bättre kompis och gemensamt ta hand om vår lärmiljö. Vi kommer arbeta mycket med övningar som kräver samarbete och en god relation mellan varandra

Innehåll

Förmågor och kunskaper att utveckla:

 • Att få förståelse för att vi alla är olika som människor
 • lära sig att samarbeta.
  konflikthantering
 • Att känna en gemenskap/ en samhörighet i gruppen.
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation 
 • känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra 
 • utvecklar respekt för andra människors åsikter 
 • gör det till en vana att i sitt handlande ta hänsyn till allas lika värde och rättigheter, 
oberoende av exempelvis kön, klass och etnisk tillhörighet 
 • lära sig hantera undervisningsmiljön, lärmiljön
 • få en god relation till andra barn och pedagoger
 • utvecklar förmåga att se konsekvenser av sina och andras ställningstaganden och 
handlingar
 • kan samtala om viktiga frågor


Konkretiserade mål:

Du ska efter detta:

• förstå att det är viktigt att vara en bra kamrat.
• känna trygghet i din grupp.
• deltagit i samtal, lyssnat och visa att du respekterar andras åsikter.

• kunna delta i samtal om vad som är rätt och fel.

• utveckla din förmåga att prata om känslor
* varit med och utvecklat/formulerat Tornadons normer/regler och följa dem.
* samtala om regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas
* visa hänsyn och respekt för de de möter, kompisar, pedagoger och vårdnashavare
* kunna ge dig själv och andra arbetsro 
* försöka lösa en konflikt

 

Arbetsmetoder/undervisning

Barnen kommer att få:

• samtala om olika dilemman som kan uppstå mellan vänner
• lösa olika problem  
• titta på filmer som handlar om vänskap.
• samarbetsövningar i gymnastiksalen, experimentrummet, i skogen mm.
• sant/falskt övningar
• öva på att uttrycka känslor, tankar och åsikter
vad ska bort övningar

 

 

Vad ska barnen lära sig utveckla och förstå, förmå?

 • empati
 • lösa en konflikt sjävständigt
 • tillit till sin egen förmåga(grit)
 • problemlösare
 • uthållighet
 • samarbetsförmåga
 • gemensamma regler
 • alla är olika

 

Uppföljning-analys:

Metakognitiva frågor:

 • Vad tänkte du i början?-Vad tänker du nu?
 • Vilka metoder/strategier använde du/ni?
 • Hur har din tanke påverkats?
 • Vem påverkade dig?
 • Vad lärde du dig?
 • Kan du lära av något misstag?
 • Vad kan du ta med till nästa gång

 

 • Vad fungerar bra och varför?
 • Vad grundar du ditt antagande på?
 • Vilka aktiviter har ni gjort?
 • Vilken förändring har ni sett i barngruppen utifrån aktiviteten?

Uppgifter

 • Sant/Falskt

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: