Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 3, Vt 2021

Skapad 2021-02-19 10:46 i Backaskolan Härryda
Planering engelska åk 3 vt
Grundskola F – 9
I engelskan kommer du att få möta nya ord, som kan öppna en helt ny värld för dig. En värld som inte har några gränser och där du kan prata med nästan vem du vill... Good luck and enjoy the ride!

Innehåll

Syfte med undervisningen

Syftet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

- förstå enkel talad engelska 

- läsa och förstå enkel engelsk text

- prata engelska och göra dig förstådd med vardagsnära ord, fraser och meningar.

- skriva engelska på ett enkelt och lättförståeligt sätt

- våga använda engelska i tal och skrift 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta på ett varierat sätt och använda olika arbetssätt, både digitala och analoga. Du kommer få arbeta i grupp, par och enskilt. Vi kommer att arbeta med:

- vardagsnära ord såsom färger, kroppsdelar, mat, djur, veckodagar, årstider, siffror, hobbys etc.

- att presentera sig själv i både tal och skrift.

- dialoger med vardagsnära fraser, t.ex. Hello, Good morning, My name is, I´m nine years old, I live in ... My favorite ...

- engelska sånger och lekar

- övningar i Bingel

- att läsa och skriva vardagsnära engelska, samt 

- att titta på engelskspråkiga serier och arbeta med att förstå innehållet.

Vi kommer också under den här terminen arbeta med att planera, förbereda och genomföra ett "Afternoon tea" där vi övar på att prata engelska med varann. Vi övar på att göra oss förstådda med enkla ord, meningar och fraser under ett cafébesök. Mer om vårt "Afternoon tea" kan du läsa i en särskild planering med samma namn.

Det här ska du lära dig

Du ska lära dig att:

- förstå det mest väsentliga i enkel talad engelska samt från enkla, vardagsnära texter.

- uttrycka dig enkelt och begripligt med vardagsnära ord, fraser och meningar.

- skriva och formulera dig med enkla och begripliga meningar och fraser.

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

My name is ...

I am ... years old.

I live in ...

My favorite ... is ...

0-20 på engelska

veckodagar, månader, årstider på engelska

Så här kan du visa dina kunskaper

Du kan visa dina kunskaper genom att:

- aktivt deltaga i samlingar och genomgångar genom att lyssna och ställa frågor när du inte förstår eller vill framföra en åsikt.

- aktivt deltaga i gemensamma övningar, sånger och lekar på mattan

- aktivt deltaga i de dialoger du övar på i basgruppen eller i lärpar

- arbetar med de uppgifter du får och skriver om dom i din enskilda engelska-bok i "Book Creator"

- arbeta med olika övningar i Bingel

- aktivt deltaga, lyssna och arbeta med innehållet utifrån engelska serier eller radioprogram 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: