Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En värld av bokstäver, siffror och pirater

Skapad 2021-02-19 10:50 i Trollhassel uteförskola Eslöv
Vi binder ihop barnens intresse ute på gården med det som de är intresserade av när de är inne. Pirater och skola.
Förskola
Under en tid har vi sett att barnen är glada för att leka skola och därför har vi valt att spinna vidare på det intresset. Ute på gården är det piratlek som gäller, så vi kommer att få besök av bokstavspiraterna.

Innehåll

I en värld av av bokstäver siffror och pirater kommer vi att ha fokus på barnens namn och andra ord som intresserar dem, vi startar med deras begynnelsebokstav för att de ska känna igen den och lära sig känna igen sitt och sina kompisars namn, allt eftersom tiden går kommer vi att vidga barnens undervisning kring bokstäver, allt efter deras intresse och kunnande.

Vi kommer även att jobba med siffrorna 0-9 för att det också ska bli en naturlig del i barnens lärande och för att det hänger ihop med barnens intresse för skola.

Efter sportlovet kommer Professor Snäll att skicka sin vänner bokstavspiraterna för att ”ta över” undervisningen från Jenny, Eva och Helen. De kommer att ge barnen olika bokstavs och sifferuppdrag. 

Vi har valt att ta med pirater, då det är en lek som en del barn leker ute på gården men som inte alltid blir så bra, så därför vill vi som pedagoger gestalta goda och snälla pirater för barnen och få deras lek att ta ny riktning, som att leta efter olika uppdrag, skatter mm.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: