Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FY - Rörelse och Kraft - Koll på NO

Skapad 2021-02-19 11:08 i Sjökarbyskolan Österåker
Kraft och rörelse som utgår från boken Koll på NO år 6
Grundskola 6 Fysik
Vi kommer att arbeta med kapitlet Rörelse och kraft i Koll på NO åk 6. Tid: vecka 10 till 13

Innehåll

Mål med kursen

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • Förklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall.

 • Ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.

 • Förklara gravitationskraft med exempel.

 • Förklara friktionskraft med exempel.

 • Förklara centripetalkraft med exempel.

Genomförande

    Det här kommer vi göra för att vi ska lära oss:
 • Ha lärarledd information och samtal
 • Läsa och diskutera faktatexter enskilt, i par och i grupp
 • Se undervisningsfilm
 • Göra olika former av undersökningar samt dokumentera dessa - Experiment i arbetsboken och bedömningsunderlag från Skolverket
 • Arbeta med ämnesspecifika begrepp
 • Svara på faktafrågor och resonerande frågor genom tillhörande arbetsbok.

Bedömning

 • Skriftligt prov (v13), laborationer (kontinuerligt under perioden), bedömnings laborationer (datum beroende på halvklassgrupp), muntliga samtal och visad förståelse under arbetsområdet.

Uppgifter

 • Bedömning - laboration kraft och rörelse

 • Bedömning - Kraft och rörelse - jämföra resultat laboration

 • Prov - Kraft och rörelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Kunskapskrav Fysik år 6

Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

Kunskapskrav för betyget E år 6
Kunskapskrav för betyget C år 6
Kunskapskrav för betyget A år 6
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Eleven för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan använda informationen i diskussioner med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner med god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Genomföra systematiska undersökningar i fysik

Kunskapskrav för betyget E år 6
Kunskapskrav för betyget C år 6
Kunskapskrav för betyget A år 6
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat.
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan sina och andras resultat och vad de kan bero på.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan sina och andras resultat och vad de kan bero på.
Eleven för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan sina och andras resultat och vad de kan bero på.
Eleven bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Kunskapskrav för betyget E år 6
Kunskapskrav för betyget C år 6
Kunskapskrav för betyget A år 6
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen.
Eleven visar sina kunskaper genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysiken och vardagslivet
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör teknik genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen eller diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör teknik genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen eller diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör teknik genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen eller diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Natur och samhälle
Eleven kan beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö och samhället genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen eller diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö och samhället genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen eller diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö och samhället genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen eller diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Fysik och världsbilden
Eleven beskriver och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Eleven förklarar och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Eleven förklarar och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: