Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4 - skriva och läsa

Skapad 2021-02-19 12:26 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi prövar att skriva olika texttyper, som t ex instruerande och beskrivande texter, och läser olika typer av texter, som t ex beskrivande och berättande texter.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Skriva olika typer av texter, som t ex beskrivande och instruerande texter samt insändare och brev. Dessutom läsa olika typer av texter som t ex beskrivande och instruerande texter. 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta med formatet och hur språket anpassas till syfte, mottagare och innehåll. 

Vad ska du lära dig?

Hur man skriver olika texter och lässtrategier. 

Begrepp att kunna vid slutet av arbetsområdet:

Beskrivande, instruerande, argumenterande, berättande, rubrik, underrubrik, brödtext, bildtext

Hur ska du visa vad du lärt dig?

Skriva olika texter. Läsa olika texter. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: