Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska Lösningar, åk 8, Teknik

Skapad 2021-02-19 12:24 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola F – 9
Alla produkter som vi möter och använder i vår vardag är ett resultat av produktutveckling För att en produkt ska vara bra måste den fungera tekniskt, vara lätt att använda och dessutom ska den helst kunna tillverkas till en rimligt kostnad och arbetsinsats

Innehåll

Innehåll

Förmågor vi arbetar med:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Det här kommer vi arbeta med på lektionerna:

 • Genomgångar
 • Filmvisning
 • Programmering
 • Repetition med instuderingsuppgifter
 • Gemensamma diskussioner

Vad ska du kunna efter avslutat arbetsområde:

 • Tekniska lösningar
 • Produktutveckling
 • Design
 • Tillverkning
 • Marknadsföring och försäljning
 • Användning
 • Avveckling
 • Livscykelanalys
 • Teknikutvecklingsprocess
 • Teknikutvecklingsarbete
 • Tekniska dokumentation
 • Skisser och ritningar
 • Linjer
 • Vyer
 • Måttsättning
 • Snitt
 • Detalj
 • Skala
 • 3D-skrivare
 •  

Du visar dina kunskaper genom:

 • Aktivt deltagande i diskussioner och gemensamma uppgifter
 • Skriftligt prov

 

Veckoplanering:

Vecka :

Lektion 1: 

 • Tekniska lösningar
 • Produktutveckling
 • Design
 • Tillverkning

Vecka :

Lektion 2: 

 • Marknadsföring och försäljning
 • Användning
 • Avveckling
 • Livscykelanalys
 • Teknikutvecklingsprocess
 • Teknikutvecklingsarbete
 • Tekniska dokumentation
 • Skisser och ritningar
 • Linjer
 • Vyer
 • Måttsättning
 • Snitt
 • Detalj
 • Skala
 • 3D-skrivare

Bedömningsunderlag:

1. Skriftligt prov

2. Instuderingsfrågor

3. Programmering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: