Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lustfyllt berättande

Skapad 2021-02-19 13:12 i Gyabo förskola Eslöv
Förskola
Att förmedla budskap med olika uttrycksformer

Innehåll

Didaktiskt informerat undervisningsupplägg

 

 

Bakgrund/ syfte:

Vi vill öka barnens förmåga att uttrycka sig och förmedla sina idéer, tankar och kreativa uttryck i form av berättelse.


 

Mål:Skapa förutsättningar att utveckla barnens förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser med olika uttrycksformer.

Metod: Vi pedagoger gestaltar olika sagor om Grodan som barnen vidare kan få inspiration av.

 

Vad ska vi göra(innehåll)?
Barnen ska få inspiration till berättande genom att lyssna när vi pedagoger gestaltar sagan. Vi ger utrymme och olika rekvisita där barnen får komma på en egen berättelse som de kan berätta och gestalta för de andra barnen.


Hur ska vi göra(form)?

Vi förbereder en berättelse och iordningställer med olika rekvisita för att förstärka berättelsens budskap. Vi ökar stämningen med lugn musik i bakgrunden och sparsam belysning, där en lampa riktas mot Grodans hus. Efter pedagogen gestaltar sagan får barnen (två o två) möjlighet att göra sin tolkning av berättelsen.

 

Vem/vilka(aktörer)?
Tre/fyra barn åt gången med en pedagog

 

Var(ute-inne-rum-plats)?

Inomhus i ateljén, men senare även på olika platser inomhus och utomhus


När?

under vårterminen

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: