Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 7A - Issues around smoking and alcohol - v.8

Skapad 2021-02-19 12:55 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
We are going to discuss and learn about issues around smoking and alchol. We will read texts, look for information online and discuss these issues. You will also have a reading test and record a podcast about smoking.

Innehåll

 

 

7A Engelska – Issues around smoking and alcohol

 

 

Week 8

 

 Description

This week we are going to read about and discuss issues having to do with alcohol and tobacco.


 Purpose (syfte)

 • Practice speaking and discussing the topic in English
 • Practice reading skills
 • Practice looking for information online
 • Practice speaking skills by recording a podcast

 


Texts/books

·      Texts handed out to you by your teacher


Movieclips

·      https://ed.ted.com/lessons/what-happened-when-the-united-states-tried-to-ban-alcohol-rod-phillips

 

·      https://ed.ted.com/lessons/how-do-cigarettes-affect-the-body-krishna-sudhir

 


  Activities

1.     Discussions about alcohol and tobacco

2.     Reading texts about the history of cigarettes and alcohol

3.     Reading comprehension test

4.     Prepare and record a Podcast in small groups

 

Vocabulary

Dessa ord och begrepp ska du kunna:

Addicted to

Ash tray

Ban

Breathe

Cigarettes

Cigarette butt

Cough

Non-smoking

Second-hand smoke


Homework

For Friday: Prepare for your podcast


Assessment

(Bedömningsunderlag)

·      Podcast

·      Reading comprehension

Matriser

En
Engelska 7A - Issues around smoking and alcohol - v.8

Insats krävs
E
C
A
Förstå skrift (Läsa)
 • En  E 9
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  A 9
 • En  A 9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Uttrycka sig muntligt
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: