Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö för lek- Smaragden

Skapad 2021-02-19 13:13 i Fröja förskola Östersund
Förskola
I den här planeringen får vi möjlighet att fördjupa oss i de fysiska lärmiljöerna och hur de kan främja leken samt göra leken mer tillgänglig.

Innehåll

Miljö för lek

Syfte: Skapa en lekmiljö som stimulerar fantasin och utvecklar leken utifrån våra observationer.

Mål Leken skall upplevas som rolig, trygg och lärorik.

 

 

Vad ska vi göra: Förändra i lekmiljön utifrån barngruppen.

Förberedelser/ hur ska vi göra: Förändra i lekmiljön, tillföra och ta bort material. Anpassa rummet efter avsedd lek.

Genom att observera barnen, hur de leker och hur vi kan utveckla miljön utefter det.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: