Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisböckerna

Skapad 2021-02-19 14:06 i Lövsta förskola Östersund
Förskola
Kompisböckerna

Innehåll

Temat: Kompisböckerna

Vårt arbete med kompistema syftar till att ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelet samt att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn och visa respekt till varandra. Vi vill att barn ska ha ökad förståelse av att deras sätt att agera också påverkar andra.

 

Vårt arbete med kompisböckerna kommer utföras under vårterminen.

Böckerna som vi kommer att arbeta kring är:

 • Säga stopp
 • Visa känslor
 • Dela med sig
 • Lugna ner sig
 • Säga förlåt
 • Lyssna och komma överens
 • Vänta på din tur
 • Prata om det
 • Sprida glädje
 • Samarbeta


  Vi kommer lägga upp vårt arbete kring detta här under veckorna så ni får följa med på denna viktiga kompisresan och ni får då chans att samtala om dessa ämnen hemma. 

  Vi ser framemot fortsatt fint samarbete med er

  Med vänliga hälsningar Stubben

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: