Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 4

Skapad 2021-02-19 14:23 i Trönningeskolan Halmstad
Den här LPPn ska ge stöd för mål och bedömning kring de förmågor som eleven ska utveckla i svenska. Matrisen innehåller beskrivning av kunskapskvaliteter i fyra nivåer.
Grundskola 4 Svenska
I Svenska arbetar vi med att läsa tyst och högt, skriva för hand och på dator, samtala och lyssna.

Innehåll

CENTRALT INNEHÅLL

Du ska:

 • använda dig av en tankekarta eller en lista för att skriva texter
 • lära dig känna till några olika källor du kan använda dig av när du skriver faktatexter
 • skriva olika typer av texter som faktatext, sagor och roman
 • använda punkt, stor bokstav, frågetecken, utropstecken
 • genomföra en muntlig presentation av genomfört arbete

ARBETSSÄTT OCH UNDERVISNING

Vi ska arbeta med:

 • skrivning av faktatext kombinerat med geografi
 • titta på serieavsnitt (grammatikbolaget)
 • fri skrivning för hand och på dator
 • muntlig och skriftlig redovisning av arbeten
 • läsförståelse (Förvandlad)
 • litteraturläsning
 • berättelseskrivning med hjälp av stödmall

SYFTE

Syfte med undervisningen:

 • kunna använda vanliga regler för skriftspråk och stavning
 • stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva
 • kunna berätta om något muntligt med en röd tråd
 • kunna skriva olika slags texter och bearbeta dessa

BEDÖMNING

Bedömning av dina förmågor och kunskaper sker genom skrivprojektet Monstret, muntligt framförande av bokrecension, faktatext om ditt landskap och läsförståelse. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Matris år 4

>>>
>>>
>>>
>>>
Formulera sig och kommunicera i tal
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i tal
Du uttrycker dig med med ett enkelt språk för att beskriva och berätta om kända ämnen Du behöver hjälp med en "röd tråd" och struktur i ditt budskap
Du uttrycker dig oftast klart och tydligt genom att berätta och beskriva Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i ditt budskap
Du uttrycker dig tydligt med ett varierat språk Du utvecklar ditt budskap genom att beskriva/motivera/förklara dina åsikter och idéer.
Du uttrycker dig på ett tydligt och säkert sätt genom att berätta och beskriva med både helhet och detaljer
Kommunicera i samtal
Tolka och förstå samtal. Föra en dialog med andra
Du deltar i samtal på ett enkelt sätt kring välbekanta områden. Du ställer och besvarar enkla frågor
Du kan delta i samtal i både välbekanta och nya situationer Du ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare
Du inleder och deltar i samtal av olika slag Du har en aktiv roll i samtalet genom att ställa och besvara frågor.
Du inleder och deltar i samtal av olika slag och i nya situationer. Du anpassar samtalet utifrån situationen. Du är aktiv i samtalet
Läsa och förstå
Tolka, analysera och förstå texter av olika slag
Du läser och förstår huvudinnehållet i till åldern anpassad text
Du läser och förstår innehållet i vardagliga texter inom kända och okända områden
Du läser och förstår innehållet i olika typer av texter anpassade efter ålder
Du läser och förstår innehållet imolika slags texter utan större ansträngning Du läser och förstår innehållet även inom områden som ligger utanför egna intressen och erfarenheter.
Samtala kring text
Du återberättar innehållet på ett enkelt sätt och/ eller svarar på frågor kring texten
Du återberättar relativt självständigt huvudinnehållet och visar på förståelse för hur händelser i texten hänger samman
Du återberättar självständigt huvudinnehållet och textens viktiga delar
Du gör jämförelser mellan olika texter och drar egna slutsatser. Du återberättar självständigt, sammanhängande och levande viktiga delar av textens innehåll samt drar slutsatser av innehållet. Du "läser mellan raderna" och förstår det dolda budskapet. Du jämför olika texter med egna och andras tankar, du ser sammanhang och drar slutsatser.
Uttrycka sig i skrift
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i skrift
Du uttrycker dig på ett enkelt sätt så att andra förstår Du använder ett enklt språk i korta, enkla texter Du behöver hjälp med att få "en röd tråd" i dina texter
Du uttrycker dig oftast klart och tydligt när du skriver texter av olika slag. Du kan beskriva och förklara Det finns en enkel "röd tråd" i dina texter.
Du uttrycker dig tydligt med ett varierat språk i enkla sammanhängande texter. Du kan beskriva, motivera och förklara i dina texter Det finns en "röd tråd" i dina texter
Du uttrycker dig på ett säkert sätt genom att skriva detaljerade texter Du beskriver och förklarar med ett varierat språk Det finns en medveten och tydlig "röd tråd" i dina texter.
Skrivregler
Användandet av skiljetecken såsom punkt och stor bokstav
Du använder dig av skiljetecken med viss säkerhet.
Du använder dig av skiljetecken med relativt god säkerhet.
Du använder dig av skiljetecken med god säkerhet.
Du använder dig av skiljetecken med mycket god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: