Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

8b, v 7-11, teknik, IoT -Internet of Things

Skapad 2021-02-19 14:23 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9 Teknik
Att koppla internet till föremål är både läskigt och fantastiskt. Det skapar helt nya förutsättningar för att låta tekniken samverka med oss och underlätta våra liv, men gör oss samtidigt mer sårbara. Under det här projektet ska vi fundera kring fördelarna och riskerna med IoT för att sedan hitta nya användningsområden för detta i vardagen.

Innehåll

 

Detta projekt avser området digitalisering och teknikutveckling i skolans kursplan.

Sammanfattning av uppgiften

Att koppla internet till föremål är både läskigt och fantastiskt. Det skapar helt nya förutsättningar för att låta tekniken samverka med oss och underlätta våra liv, men gör oss samtidigt mer sårbara. Under det här projektet ska vi fundera kring fördelarna och riskerna med IoT för att sedan hitta nya användningsområden för detta i vardagen.

Arbetsprocessen är uppdelat i följande moment:
• Ta reda på fakta om IoT, diskutera fördelar och nackdelar/risker.
• Hitta på en ny produkt eller utveckla en befintlig produkt som använder IoT. Du ska även utforma en tillhörande app.

Arbetsplanering

Det är viktigt att du under varje lektion hinner färdigt med dagens moment! Är du borta en lektion så blir läxan att ta igen det moment som du missat (så gott det går förstås).

Bedömning och inlämning

Arbetet redovisas genom en inlämning där du beskriver din IOT-pryl samt tillhörande app  (se elevexempel). Bedömning sker även löpande under lektionerna.

Syfte och mål

Att utveckla tekniskt kunnande och teknisk medvetenhet för ökad förmåga att orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Att kunna diskutera om säkerhet samt IoT (Internet of things)/Digitaliseringens roll i samhället:

Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och sårbarhet.

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har

möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Projekt IoT -Internet of Things

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: