Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö för lek på Lyan

Skapad 2021-02-19 14:47 i Videgårdens förskola Östersund
Förskola
Vi ska jobba med Miljö för lek. Att leka är alla barns rättighet. Leken är på allvar, pågående och är en viktig beståndsdel i den framgångsrika undervisningen på våra förskolor. Den ska upplevas som rolig, trygg och lärorik av alla barn.

Innehåll

Var är vi?  

Barnen är intresserade av att bygga och konstruera med olika material. Både yngre och äldre barn bygger tillsammans

 

( Nulägesbeskrivning, vilka intressen har barnen? Vilka tankar får vi?)

 

 

 

Vart ska vi? 

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära (Mål 2:2)
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation (Mål 2:3)
 • Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap (Mål 2:2)

( Vilka utvecklingsområden och vilka mål arbetar vi mot?)

 

 

Hur gör vi? 

Vi erbjuder klossar, byggmekano och träklossar.

Barnen får möjlighet att i mindre grupper bygga och berätta för varandra om sina byggen. De inspirerar varandra med sina olika konstruktioner. Vi fotar deras byggen, använder projektorn och visar för alla barn

( Hur gör vi konkret? Vem ansvarar? hur blir barnen delaktiga? Vad/ hur dokumenterar vi?)

 

 

Hur blev det?

( Vad var barnen intresserade av? Vad/hur gjorde de, vad sa de? Hur arbetar vi vidare?)

De blir nyfikna på former. Hur högt man kan bygga. Stabilitet i konstruktioner. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: