Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Rollek Idet

Skapad 2021-02-19 14:44 i Videgårdens förskola Östersund
Förskola
Videgårdens planering för undervisning i förskolan. Planeringen är en form av grovplanering.

Innehåll

Var är vi?  

( Nulägesbeskrivning, vilka intressen har barnen? Vilka tankar får vi?)

 

Barnen är just nu mycket intresserade av rollekar i alla dess former, hemvrån tillsammans med utklädningskläderna utgör grunden i leken. I rollekarna leker såväl de yngre som de äldre tillsammans. Rolleken ger barnen möjlighet att spegla det vardagliga livet och genom lek pröva på vuxenvärlden.
Rolleken erbjuder många delar i leken och kan på ett bra sätt vara en mycket inkluderande lek om det inte finns begränsningar i antal. Den kan på samma gång vara exkluderande ifall de styrande barnen i leken inte bjuder in fler. 
Det gäller att vara närvarande som pedagog för att se att leken/lekarna erbjuds för alla som vill vara med. 

 

Vart ska vi?

( Vilka utvecklingsområden och vilka mål arbetar vi mot?)

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära (Mål 2:2)
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation (Mål 2:3)

 

 

Hur gör vi?

( Hur gör vi konkret? Vem ansvarar? hur blir barnen delaktiga? Vad/ hur dokumenterar vi?)

Närvarande pedagoger i rollekarna, som lyssnar och tillför när det behövs så att alla barn får möjlighet att uttrycka sin åsikt och får möjlighet att ta för sig i rolleken.

Iscensätta rollekar med en mindre grupp barn när varje pedagog har sin ansvarsgrupp någon gång i veckan under perioden feb-april. 
Hela arbetslaget ansvarar.

Dokumentation genom bilder

 

Hur blev det?

( Vad var barnen intresserade av? Vad/hur gjorde de, vad sa de? Hur arbetar vi vidare?)

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: