👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-02-19 15:46 i Dannemannen förskola Eslöv
Förskola

Innehåll

Mål: Vi vill ge barnen matematiska erfarenheter varje dag på ett lekfullt sätt där de kan utveckla sina kunskaper i ett undersökande på deras nivå.

Syfte: Vi vill ge barnen en förförståelse för matematik.

Metod: Vi ger dem möjlighet att förstå matematik i ett vardagligt sammanhang på ett konkretiserande sätt.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18